Celestial Crown Cap Celestial Crown Cap - www.crowncaps.net
 Home
 Collection
 Contact
 Info
 Links
 Trade
 Guestbook
 What's new
 Search
 Sets & series
 Pictures
 PictureCut
 Black list

Sets & series > Denmark > Faxe Lys Ordgæt, background pictures (1975-78)

 736 of 750 caps.

 The caps have words and 3 different alternatives what the words mean. The number of the correct answer is in the side of the caps. See bottom of the page to see the texts.

 Missing numbers: 99, 102, 113, 122, 135, 183, 188, 195, 202, 208, 223, 373, 598 and 674

Faxe Lys dk-3699 - 1. Alamodisk 1. Sørgmodig 2. På mode 3. Almindelig Løsning: 2 dk-3700 - 2. Arrak 1. Skældsord 2. Smudsigt arbejde 3. Risbrændevin Løsning: 3 dk-3701 - 3. Astsæl 1. Afholdt person 2. Astmatisk åndenød 3. Brunspættet polarsæl Løsning: 1 dk-3702 - 4. Agemel 1. Fintmalet mel 2. Vejstøv 3. Kørepose Løsning: 2 dk-3703 - 5. Badskær 1. Skænderi 2. Person, som både er barber og læge 3. Sløv kniv Løsning: 1 dk-3704 - 6. Bagharpning 1. Pløjning efter høst 2. Hævning af dej 3. Fint grus eller sand Løsning: 3 dk-2611 - 7. Bakkanal 1. Vild fest 2. Rende til dræning 3. Luftkanal i en pibe Løsning: 1 dk-2612 - 8. Balhest 1. Gl. belgisk hest 2. Oval stoleryg 3. Herre, som danser meget Løsning: 3 dk-2613 - 9. Barryg 1. Fisk uden ryg- og bugfinner 2. Udskæring i gl. badedragt 3. Skænk i krostue Løsning: 1 dk-3705 - 10. Atling 1. Muskuløs og stærk person 2. Imitator 3. Navn på iille and Løsning: 3 dk-3706 - 11. Basketag 1. Gl. dueslag 2. Brydekamp 3. Flettet kurv Løsning: 2 dk-2963 - 12. Bilager 1. Sammenpresset blomsterstøv 2. Slagmark 3. Fyrsteligt bryllup Løsning: 3 dk-2614 - 13. Birkeskriver 1. Retsembedsmand 2. Træædende bille 3. Skovløber Løsning: 1 dk-2615 - 14. Blaapung 1. Kænguruart 2. Person med vandskræk 3. Gl. fransk soldat Løsning: 2 dk-3707 - 15. Bomsadel 1. Hårdt udstoppet sadel 2. Holder, hvori bom er fæstnet 3. Gummiplante med sadelformede blade Løsning: 1 dk-3708 - 16. Blarpe 1. Skvulpe 2. Gl. musikinstrument 3. Gnaven kvinde Løsning: 1 dk-3709 - 17. Brogfikke 1. Indbinde bog 2. Bukselomme 3. Udsmykning på gl. skibe Løsning: 2 dk-2616 - 18. Brummetid 1. Hjortens brøl i parringstiden 2. Længde på fængselsstraf 3. Stå i skammekrogen Løsning: 1 dk-2617 - 19. Brødring 1. Fæste- eller forlovelsesring 2. Udtryk for sult 3. Skorpe på brød Løsning: 3 dk-2618 - 20. Bønse 1. Gå til skrifte 2. Udvidelse af ting 3. Lure Løsning: 2 dk-3710 - 21. Daldøs 1. Søvndyssende tale 2. Dykkersyge 3. Leve over evne Løsning: 3 dk-3711 - 22. Dekolleteret 1. Nedringet 2. Dumpet til eksamen 3. Vundet ved lodtrækning Løsning: 1 dk-2619 - 23. Dolhus 1. Dukkehus 2. Kålroulet 3. Galehus Løsning: 3 dk-2620 - 24. Drejehals 1. Nysgerrig person 2. Bygfugl 3. Hul, hvor skibsror er fæstnet Løsning: 2 dk-2621 - 25. Drivmur 1. Mur vendt mod solsiden 2. Ræling på tømmerflåde 3. Doven, tvær person Løsning: 1 dk-3712 - 26. Dumpejagt 1. Resultatløs jagt 2. Indsamling af nedfaldsæbler 3. Uanstændig dans Løsning: 3 dk-2622 - 27. Dælehave 1. Vildtvoksende have 2. Oplagsplads for tømmer 3. Gerrighed Løsning: 2 dk-3713 - 28. Faaremule 1. Eksotisk plante 2. Navn på æblesort 3. Tungsindig person Løsning: 2 dk-2623 - 29. Fedepind 1. Letantændelig træstykke 2. Ædedolk 3. Gl. Udtryk for kødben Løsning: 1 dk-3714 - 30. Fjaske 1. Sløse 2. Sprøjte 3. Snavse til Løsning: 3 dk-2624 - 31. Fladdermine 1. Opgivende ansigtsudtryk 2. Sprængladning 3. Bundvandsfisk Løsning: 2 dk-2625 - 32. Flirke 1. Fisk i brasenfamilien 2. Lille fugl i spurvefamilien 3. Vrikke Løsning: 1 dk-2626 - 33. Flirre 1. Flirte 2. Flænge i tøj 3. Musikalsk udtryk Løsning: 2 dk-2627 - 34. Flægger 1. Sko med hul i 2. Pindebrænde 3. Sladder Løsning: 3 dk-2628 - 35. Flødeglut 1. Forkælet barn 2. Rester ved smørfremstilling 3. Sur fløde Løsning: 1 dk-2629 - 36. Frugal 1. Arrig person 2. Frugtbar jord 3. Tarvelig mad Løsning: 3 dk-2630 - 37. Fugtle 1. Væde 2. Svampeart 3. Prygle Løsning: 3 dk-2631 - 38. Fyldeso 1. Øsekar 2. Drikfældigt fruentimmer 3. Aggressivt svin Løsning: 2 dk-2632 - 39. Galdre 1. Synge trylleviser 2. Skælde ud 3. Optræde galant Løsning: 1 dk-3715 - 40. Geryst 1. Kæbestød 2. Dørindfatning 3. Stillads Løsning: 3 dk-2633 - 41. Gibsinkel 1. Trofæ af gibs 2. Tov på sejlskib 3. Flyder til fiskenet Løsning: 2 dk-2634 - 42. Gimpemølle 1. Luftgynge 2. Gl. udtryk for spinderok 3. Art tørrestativ Løsning: 1 dk-3716 - 43. Glamhul 1. Åbning i hundehus 2. Fejl i glas 3. Hul øverst i kirke Løsning: 3 dk-3717 - 44. Glavind 1. Hård modvind 2. Udfræsning i glas 3. Sværd Løsning: 3 dk-2635 - 45. Gnisle 1. Skære tænder 2. Gætte 3. Fryse Løsning: 1 dk-3718 - 46. Gribsmutter 1. Fiskeredskab 2. Jordemoder 3. Falsk tone Løsning: 2 dk-2636 - 47. Hakkenyne 1. Ynkelig person 2. Gnaven kvinde 3. Nedsættende om gl. klaver Løsning: 2 dk-2637 - 48. Hangrød 1. Rødt slim fra en snegl 2. Græde tørre tåder 3. Grov byggrød Løsning: 3 dk-3719 - 49. Kelim 1. Orientalsk tæppe 2. Feltherre 3. Muhamedansk hovedbeklædning Løsning: 1 dk-3720 - 50. Kavring 1. Lukket kreds af højtstående personer 2. Lille rundt brød 3. Hulrum Løsning: 2 dk-2638 - 51. Kattun 1. Uddød kæmpefisk 2. Natsværmerart 3. Bomuld Løsning: 3 dk-2639 - 52. Kimære 1. Fantasifoster 2. Germansk folkestamme 3. Troskabsløfte Løsning: 1 dk-2640 - 53. Kinke 1. Speciel lerbrænding 2. Bugt på et tov 3. Lussing Løsning: 2 dk-3721 - 54. Kalamus 1. Dagbog 2. Labyrint 3. Bedrejdende tale Løsning: 3 dk-2641 - 55. Kodille 1. Handelsflåde 2. Lille albue 3. Tøjr til kreaturer Løsning: 2 dk-2642 - 56. Kohorte 1. Baghave 2. Kvægsygdom 3. Markblomst Løsning: 1 dk-2643 - 57. Kulak 1. Nærig person 2. Russisk storbonde 3. Gl. kulpram Løsning: 2 dk-2644 - 58. Langskalle 1. Strandfugl med langt næb 2. Aflangt kranium 3. Ferskvandsfisk Løsning: 2 dk-2645 - 59. Lyske 1. Udlufte 2. Oversejl 3. Afluse Løsning: 3 dk-2646 - 60. Molok 1. Kort, sørgelig melodi 2. Syrisk guddom 3. Tjavset hår Løsning: 2 dk-2647 - 61. Mønning 1. Lav tagryg 2. Beboer på Møn 3. Speciel behandling af metal Løsning: 1 dk-2648 - 62. Nimrod 1. Bære nag 2. Kartoffelagtig plante 3. Lyrig jæger Løsning: 3 dk-3722 - 63. Nunatak 1. Højt fjeld 2. Overraskelsesangred 3. Grantræ Løsning: 1 dk-2649 - 64. Oftalmolog 1. Fremtidsforsker 2. Øjenlæge 3. Bedragerisk videnskabsmand Løsning: 2 dk-3723 - 65. Pentagram 1. Søkort 2. Femtakket stjerne 3. Et halvt gram Løsning: 2 dk-2650 - 66. Pipaluk 1. Grønlandsk hovedbeklædning 2. Papegøjeart 3. Lang fletning Løsning: 1 dk-2651 - 67. Pokulere 1. Holde enetale 2. Vise sammenhold 3. Være på druk Løsning: 3 dk-3724 - 68. Prunke 1. Prale 2. Overfuse 3. Ræbe sig Løsning: 1 dk-2652 - 69. Rundmund 1. Person som skamroser 2. Fiskelignende hvirveldyr 3. Gullig skærmplante Løsning: 2 dk-2653 - 70. Ruptur 1. Skideballe 2. Hovedrengøring 3. Overrivning Løsning: 3 dk-2654 - 71. Dyvelsdræk 1. Udtryk for strækning af hørlagner 2. Ildelugtende gummiharpiks fra skærmplante 3. Gammelt udtryk for knibtang Løsning: 2 dk-2655 - 72. Mænade 1. Skønhedskonkurrence for mænd 2. Løssluppen kvinde 3. Italiensk salatdressing Løsning: 2 dk-3725 - 73. Spølkum 1. Trækumme til vaskning af mælkejunger 2. Affaldsbeholder 3. Stor kop uden hank Løsning: 3 dk-3726 - 74. Nardus 1. Velduftende plante 2. Narrens scepter 3. Nordenfjords venskabsskål Løsning: 1 dk-2656 - 75. Øresvin 1. En sladderkælling 2. En øremærket gris 3. Delfinart Løsning: 3 dk-3727 - 76. Safian 1. Farvet læder 2. Eksotisk krydderi 3. Gejstligt overhoved Løsning: 1 dk-3728 - 77. Salep 1. Gammelt lægemiddel 2. Stivelsesstof fra rodknold 3. Strandfugl Løsning: 2 dk-3729 - 78. Sadhu 1. Pessimist 2. Groft stolebetræk 3. Hellig mand Løsning: 3 dk-3730 - 79. Sarabande 1. Højtidelig dans 2. Næsvist svar 3. Vovehalse Løsning: 1 dk-3731 - 80. Sari 1. Svensk pigenavn 2. Kvindedragt 3. Barneseng Løsning: 2 dk-3732 - 81. Saprofyt 1. Hykler 2. Ornamenter på et sarkofag 3. Rådplante Løsning: 3 dk-3733 - 82. Semafor 1. Lyskurv 2. Stjerneskud 3. Jordskælv Løsning: 1 dk-3734 - 83. Sedativ 1. Sproglig kasus 2. Beroligende middel 3. Passiv person Løsning: 2 dk-3735 - 84. Serafisk 1. Giftig fiskeart i Det Indiske Ocean 2. Særlig form for bogtryk 3. Engleagtigt Løsning: 3 dk-3736 - 85. Servil 1. Underdanig og slesk 2. Døvstum 3. Reserveret holdning Løsning: 1 dk-3737 - 86. Shrapnel 1. Skarpretterøkse 2. Hult projektil fyldt med kugler 3. Plante i nellikefamilien Løsning: 2 dk-3738 - 87. Simshøvl 1. Gammeldags plov 2. Arkæologisk graveredskab 3. Høvl til fremstilling af gesimser Løsning: 3 dk-2657 - 88. Singaleser 1. Indbygger på Ceylon 2. Åndeligt tilbagestående person 3. Engelsk miniature hund Løsning: 1 dk-3739 - 89. Skaberak 1. Urostiftere 2. Udsmykket hestedækken 3. Møllignende utøj Løsning: 2 dk-3740 - 90. Skabilken 1. Ferskvandsfisk 2. Toplanternen på et skib 3. Elendigt udseende person Løsning: 3 dk-3741 - 91. Skabrøs 1. Uanstændig 2. Overfusende 3. Lufthul i et spisekammer Løsning: 1 dk-3742 - 92. Skinkel 1. Vinkaraffel 2. Wirestrop 3. Svinerøgter Løsning: 2 dk-3743 - 93. Skolastik 1. Instrument til udblokning af sko 2. Vindermelding i et bestemt kortspil 3. Middelalderlig filosofisk retning Løsning: 3 dk-3744 - 94. Skonrog 1. Hård skibstvebak 2. Asiatisk kæmpefugl 3. Gammelt ildsted Løsning: 1 dk-3745 - 95. Skovlænge 1. Tætvoksende træer 2. Rem 3. Skovarbejdernes skur Løsning: 2 dk-2658 - 96. Skumple 1. Surmule 2. Piske flødeskum 3. Humpe Løsning: 3 dk-3746 - 97. Skvadronør 1. Pralende person 2. En slags troubadour 3. Eskadronhilsen Løsning: 1 dk-3747 - 98. Skydebomuld 1. Særlig hurtigtvoksende bomuldsplante 2. Et sprængstof 3. Lyddæmpende stof Løsning: 2 dk-3748 - 100. Slavofil 1. Ven af slavisk kultur 2. Grov, buet træfil 3. Samler af slavelitteratur Løsning: 1 dk-3749 - 101. Slof 1. Koøje i et skib 2. Sovekammerat 3. Muhamedansk klædningsstykke Løsning: 2 dk-3750 - 103. Snive 1. Sygdom hos heste 2. Snyde 3. Nyde snustobak Løsning: 1 dk-3751 - 104. Soffit 1. Insekt 2. Teaterdekoration 3. Sammenføjning mellem to træstykker Løsning: 2 dk-3752 - 105. Somalene 1. Eneboer 2. Gl. danks længdemål 3. Sjusket kvinde Løsning: 3 dk-3753 - 106. Somnambulist 1. Søvngænger 2. Krybskytte 3. Soldyrker Løsning: 1 dk-3754 - 107. Soroptimist 1. Afventende holdning 2. Medlem af kvindelig filantropisk forening 3. Sorgløs person Løsning: 2 dk-3755 - 108. Spindler 1. Samleled til fiskesnører 2. Snurretop 3. Leddyr Løsning: 3 dk-3756 - 109. Sportel 1. Lille kurv 2. Atletisk 3. Gipsafstøbning af fodaftryk Løsning: 1 dk-3757 - 110. Tamarisk 1. Systematisk 2. Buskart 3. Russisk hovedbeklædning Løsning: 2 dk-3758 - 111. Tande 1. Halskæde 2. Stensætning 3. Væge i fys Løsning: 3 dk-3759 - 112. Tein 1. Stimulerende stof i te 2. Norsk folkedragt 3. Mågeart Løsning: 1 dk-3760 - 114. Teorem 1. Præsteband 2. Måleenhed for radioaktiv stråling 3. Læresætning Løsning: 3 dk-3761 - 115. Tinpest 1. Omdannelse af tin til pulver 2. Metalforgiftning 3. Betegnelse for rust Løsning: 1 dk-3762 - 116. Tjalk 1. Strandfugl 2. Art fladbundet skib 3. Skrivekridt Løsning: 2 dk-3763 - 117. Tonsil 1. Tysk lydrære 2. Postalt udtryk for godstransport 3. Om mandlerne i svælget Løsning: 3 dk-3764 - 118. Torbist 1. Bille-art 2. Skambidt 3. Overtroisk person Løsning: 1 dk-3765 - 119. Trakasseri 1. Slidsomt arbejde 2. Drilleri 3. Speciel vævemetode Løsning: 2 dk-3766 - 120. Troglodyt 1. Geologisk forsker 2. Gobledyr 3. Huleboer Løsning: 3 dk-3767 - 121. Træsk 1. Lumsk 2. Forrådnelse i træ 3. Gl. udtryk for prygl Løsning: 1 dk-3768 - 123. Valm 1. Fugemateriale 2. Ækel 3. Skrå tagflade Løsning: 3 dk-3769 - 124. Vatre 1. Frembringe krusninger på vandoverflade 2. Bringe noget i vandret position 3. Udstoppet med vat Løsning: 1 dk-2659 - 125. Vegsten 1. Groft grus 2. En art blød skifer 3. Mavesygdom Løsning: 2 dk-3770 - 126. Ventrikel 1. Venstredrejet møtrik 2. Vandlås 3. Hulrum i organismen Løsning: 3 dk-3771 - 127. Verst 1. Russisk mil 2. Fladfisk 3. Gl. vandpumpe Løsning: 1 dk-3772 - 128. Vindbøjtel 1. Vindfang 2. Opblæst person 3. Vejrhane Løsning: 2 dk-3773 - 129. Vivarium 1. Tumulter 2. Euforiserende stof 3. Kombination af akvarium og terrarium Løsning: 3 dk-3774 - 130. Vævling 1. Rebstige 2. Væveskammel 3. Lille adræt person Løsning: 1 dk-2660 - 131. Vånd 1. Smerte 2. Tynd, smidig kæp 3. Bundfald ved vinfremstilling Løsning: 2 dk-3775 - 132. Æon 1. Græsk gud 2. Luftart 3. Langt tidsrum Løsning: 3 dk-3776 - 133. Rabulist 1. Politisk ophidser 2. Snu person 3. Jonglør Løsning: 1 dk-3777 - 134. Raillere 1. Køre med tog 2. Gøre nar af 3. Flække muslinger Løsning: 2 dk-3778 - 136. Røse 1. Stendynge 2. Aldrende kvinde 3. Usand historie Løsning: 1 dk-3779 - 137. Rapning 1. Plukning ad ænder 2. Kalkpuds 3. Piskning Løsning: 2 dk-3780 - 138. Renegat 1. Flodmundig med kraftig strøm 2. Renernes efterladenskaber 3. Person, der svigter sin anskuelse Løsning: 3 dk-3781 - 139. Reussere 1. Have succes 2. Sydtysk befolkningsgruppe 3. Trække sig tilbage Løsning: 1 dk-3782 - 140. Ripenser 1. Udslæt på kroppen 2. Indbygger i Ribe 3. Hesterace Løsning: 2 dk-3783 - 141. Rispe 1. Stjæle 2. Sy noget sammen 3. Ridse Løsning: 3 dk-3784 - 142. Rosinante 1. Gammel, mager hest 2. Anstandsdame 3. Udsmykning af hovedindgang Løsning: 1 dk-3785 - 143. Rotting 1. Skrammel 2. Spanskrør 3. Lokalråd på Island Løsning: 2 dk-3786 - 144. Rovse 1. Røve 2. Bavse 3. Rutsche Løsning: 3 dk-3787 - 145. Rudel 1. Flok af dyr 2. Firkant 3. Uhøvlet træstamme Løsning: 1 dk-3788 - 146. Ruelse 1. Henkogning 2. Anger 3. Sammensværgelse Løsning: 2 dk-3789 - 147. Rækel 1. Rodplante 2. Gl. potte 3. Lang, ranglet person Løsning: 3 dk-3790 - 148. Divination 1. Forudsigelse 2. Land underlagt en fremmed magt 3. Regneart Løsning: 1 dk-3791 - 149. Vattersot 1. Vandoverflade 2. Sygdom med væskeophobning 3. Langskaftet støvle Løsning: 2 dk-3792 - 150. Vælskbind 1. Vandsugende bind 2. Indbildsk person 3. Bogbind med hjørner og ryg af skind Løsning: 3 dk-3793 - 151. Adonis 1. Ung, smuk mand 2. Adopteret udenlandsk barn 3. Iskrystallers mønsterdannelse Løsning: 1 dk-3794 - 152. Afbigt 1. Smutvej 2. Bøn om tilgivelse 3. Afbryde sin rejse Løsning: 2 dk-3795 - 153. Afbomme 1. Bestemt vending med sejlbåd 2. Afnipning af visne blade 3. Tage vævet stof af væven Løsning: 3 dk-3796 - 154. Afbyrd 1. Afstamning 2. Smide sin rygsæk 3. Lille grønlandsk by Løsning: 1 dk-3797 - 155. Afbytte 1. Om en stjålen genstand 2. Bestemt træk i skak 3. Høstresultat Løsning: 2 dk-3798 - 156. Afficere 1. Lægge sidste hånd på et maleri 2. Om en aftrædende office 3. Gøre indtryk på Løsning: 3 dk-2661 - 157. Affange 1. Aflivning af anskudt dyr 2. Flå en ål 3. Indfangning af kvæg til slagtning Løsning: 1 dk-3799 - 158. Aksiom 1. Genstand der drejer sig om egen akse 2. Selvindlysende grundsætning 3. Mindre aktion Løsning: 2 dk-2662 - 159. Ampel 1. Armen på en lampet 2. Reservepropel 3. Hængeskål Løsning: 3 dk-2663 - 160. Amusant 1. Fornøjelig 2. Løgnehistorie 3. Person, før han bliver amanuensis Løsning: 1 dk-3800 - 161. Approbere 1. Afprøve 2. Godkende 3. Trække sig tilbage Løsning: 2 dk-3801 - 162. Arid 1. Solo sangstykke 2. En skrap dame 3. Tør Løsning: 3 dk-3802 - 163. Beflitte 1. Bestræbe sig på 2. Gøre indtryk 3. Tinge om en pris Løsning: 1 dk-3803 - 164. Begitte 1. Udfyldning af huller i væg 2. Overfladebehandling i lerkunst 3. Dekorere en lagkage Løsning: 2 dk-3804 - 165. Belukse 1. Belure 2. Person fra Beneluxlandene 3. Bedrage på listig måde Løsning: 3 dk-3805 - 166. Berapning 1. Tyndt lag mørtel på mur 2. Stjæle 3. Indramning af maleri Løsning: 1 dk-3806 - 167. Blame 1. Trin der indgår i tango 2. Bebrejdelse 3. Falme Løsning: 2 dk-3807 - 168. Bigot 1. Gammeldags armring 2. Ejeren af bistader 3. Skinhellig Løsning: 3 dk-3808 - 169. Blase 1. Hudblære 2. Kastredet gås 3. Lille digt Løsning: 1 dk-3809 - 170. Bløse 1. Øseske 2. Blottelse 3. Løsthængende bluse Løsning: 2 dk-3810 - 171. Brile 1. En smal læsebrille 2. Billeart 3. Fiskeredskab Løsning: 3 dk-2664 - 172. Braske 1. Larmende tale 2. Små braiserede kartofler 3. Dyb stomme Løsning: 1 dk-3811 - 173. Deficit 1. Udgang 2. Kassemangel 3. Forsvare Løsning: 2 dk-3812 - 174. Dandinere 1. Tygge tyggegummi 2. Spise god dansk mad 3. Slingre Løsning: 3 dk-3813 - 175. Dagfald 1. Dagens ophør 2. En dags affald 3. Uheldig hændelse i livet Løsning: 1 dk-3814 - 176. Dørns 1. Tage en ordentlig lur 2. Dagligstue 3. Fyldning i dør Løsning: 2 dk-3815 - 177. Ekslibris 1. Eks-kone 2. Slibe skæret på kniv 3. Bogejermærke Løsning: 3 dk-3816 - 178. Eligere 1. Udvælge 2. Blande to kemiske stoffer 3. Vejlede Løsning: 1 dk-3817 - 179. Elritse 1. Elektrisk kniv 2. Lille karpefisk 3. At brændemærke dyr Løsning: 2 dk-2665 - 180. Embonpoint 1. Point der gives dyr på dyrskue 2. Hædersemblem 3. Trivelig person Løsning: 3 dk-3818 - 181. Emhed 1. Ubehagelig, flov smak 2. Medlidenhed 3. Fugtkoncentration Løsning: 1 dk-3819 - 182. Emolument 1. Lille monument 2. Enbedsmands biindtægt 3. En kort øjeblik Løsning: 2 dk-3820 - 184. Donatar 1. Modtager af velgørenhedsgave 2. Person, som afgiver blod 3. Befolkning ved floden Donau Løsning: 1 dk-3821 - 185. Dossering 1. Udmåling 2. Skråning 3. Passage Løsning: 2 dk-3822 - 186. Effilering 1. Passere et madbord 2. Udtynde hår 3. Effektiv handling Løsning: 2 dk-2666 - 187. Dubiosa 1. Usikre fordringer 2. Kopi 3. Poetisk digt Løsning: 1 dk-3823 - 189. Ekskvisit 1. Udelukke 2. Kort visit 3. Fortrinlig Løsning: 3 dk-3824 - 190. Eksplorere 1. Undersøge 2. Forkorte en tekst 3. Blive gal Løsning: 1 dk-2667 - 191. Ekspurgere 1. Udsætte 2. Rense 3. Kopiere Løsning: 2 dk-3825 - 192. Elefantin 1. Elefant baby 2. Grundstof 3. Klodset Løsning: 3 dk-3826 - 193. Eksplikation 1. Forklaring 2. Mønster på stof 3. Kedelig situation Løsning: 1 dk-3827 - 194. Elokvent 1. Vægtenhed 2. Veltalende 3. Toneangivelse Løsning: 2 dk-3828 - 196. Emmetropi 1. Normalt syn 2. Trosretning 3. Tropesygdom Løsning: 1 dk-3829 - 197. Enervation 1. Deprimeret 2. Udmattelse 3. Være modstander af Løsning: 2 dk-2668 - 198. Entrements 1. Kort klaverstykke 2. Indgang 3. Mellemret Løsning: 3 dk-3830 - 199. Epigram 1. Indskrift på gravmæle 2. Ekspres telegram 3. Måleenhed Løsning: 1 dk-3831 - 200. Eremit 1. Snyltelarve 2. Eneboer 3. Navn på tagplader Løsning: 2 dk-3832 - 201. Falsifikation 1. Emne indenfor bogtrykkerkunst 2. Ikke bestået eksamen 3. Forfalskning Løsning: 3 dk-3833 - 203. Fertil 1. Afslutning 2. Frugtbar 3. Barnlig Løsning: 2 dk-3834 - 204. Fiktion 1. Blive smittet af sygdom 2. Sammenslutning 3. Påfund Løsning: 3 dk-3835 - 205. Fiole 1. Tyk flaske med tynd hals 2. Spille på violin 3. 5-linjet vers Løsning: 1 dk-3836 - 206. Flanere 1. Ajævn flade gøres plan 2. Drive om i lediggang 3. Svide plukket fjerkræ Løsning: 2 dk-3837 - 207. Flytel 1. Fad til flüte 2. Flygtigt venskab 3. Hotel for flyvepassagerer Løsning: 3 dk-3838 - 209. Gangræn 1. Udtryk for kapgang 2. Koldbrand 3. Rækværk Løsning: 2 dk-3839 - 210. Gingiva 1. Gin-toddy 2. Gl. symaskine 3. Tandkød Løsning: 3 dk-3840 - 211. Gnose 1. Sanseindtrykkenes identificering med et begreb 2. Opstoppernæse 3. Jomfrunalsk dame Løsning: 1 dk-3841 - 212. Glutinøs 1. En ske til mel 2. Klæbrig 3. Opstemt person Løsning: 2 dk-3842 - 213. Heptade 1. Heppekor 2. Forestilling der illustrerer en udvikling 3. Gruppe på 7 Løsning: 3 dk-3843 - 214. Hobo 1. Landstryker 2. Blæseinstrument 3. Spættens rede Løsning: 1 dk-3844 - 215. Hypertrofi 1. Overtro 2. Sygelig vækst af et organ 3. Kunsten at skrive smukke bogstaver Løsning: 2 dk-3845 - 216. Hæresi 1. Si, der bruges ved syltning 2. Lille hær af soldater 3. Kætteri Løsning: 3 dk-3846 - 217. Inkarnat 1. Kødfarve 2. Være befængt med ånder 3. Sted, hvor dyr tages i pleje Løsning: 1 dk-3847 - 218. Innuere 1. Indføre 2. Antyde 3. Lade som om Løsning: 2 dk-3848 - 219. Kakofoni 1. Sindsygdom 2. Udendørs teateroptræden 3. Ildelydende musik Løsning: 3 dk-3849 - 220. Kamisol 1. Lang ærmeløs damevest 2. Solformørkelse 3. Solsikke art Løsning: 1 dk-3850 - 221. Kalomel 1. Melsort 2. Et afførende middel 3. En tusindedel kalorie Løsning: 2 dk-3851 - 222. Kampanile 1. Mislykket kampagne 2. Uvenskab 3. Fritstående klokketårn Løsning: 3 dk-3852 - 224. Kartograf 1. Instrument til måling af hjertet 2. Landkorttegner 3. Kartoteks arkivar Løsning: 2 dk-3853 - 225. Karriol 1. Fiasko 2. Reol til at hænge på væggen 3. Tohjulet, let vogn Løsning: 3 dk-2669 - 226. Abstrus 1. Uforståelig 2. Indre organ 3. Fugl af arten Helofynx Løsning: 1 dk-2670 - 227. Agape 1. Sydeuropæisk plante 2. Broderlig kærlighed 3. Græsk gudinde Løsning: 2 dk-2671 - 228. Agora 1. Uldsort 2. Smerte 3. Torv Løsning: 3 dk-2672 - 229. Alert 1. Livlig 2. Jordant 3. Væsellignende dyr Løsning: 1 dk-2673 - 230. Alinere 1. Fastgøre skib til kaj 2. Fremmedgøre 3. Slå streger på et stykke papir Løsning: 2 dk-2674 - 231. Ambulere 1. Tale i vildelse 2. Køre i ambulance 3. Vandre omkring Løsning: 3 dk-2675 - 232. Amnesti 1. Ophævelse af straf 2. Hemmelig gang 3. Lungesygdom Løsning: 1 dk-2676 - 233. Ampul 1. Lysekrone 2. Glasbeholder til lægemidler 3. Tyrkisk mandsdragt Løsning: 2 dk-3854 - 234. Andante 1. Noget der går galt 2. Digterværk 3. Roligt tempo Løsning: 3 dk-3855 - 235. Anode 1. Positiv elektrode 2. At spille musik forkert 3. Hyldestsang ved kroning Løsning: 1 dk-2677 - 236. Apanage 1. Et skibs lasteevne 2. Årpenge til fyrstelige 3. Medgift ved indiansk bryllup Løsning: 2 dk-2678 - 237. Aptering 1. Levering af færdiglavet mad 2. Revselse af børn 3. Skibsudstyr Løsning: 3 dk-2679 - 238. Atlask 1. Svært, blankt stof 2. Bog med landkort 3. Povins i Canada Løsning: 1 dk-2680 - 239. Avet 1. Akavet 2. Venstre om 3. Del af låsetøjet på govær Løsning: 2 dk-2681 - 240. Badulje 1. Franks suppe 2. Kunstspring 3. Skænderi Løsning: 3 dk-2682 - 241. Baj 1. Løstvævet stof 2. Havbugt 3. Sort, klæbrig masse Løsning: 1 dk-2683 - 242. Baluster 1. Kædedans 2. Svungen trappe 3. Kort, udbuet søjle Løsning: 3 dk-2684 - 243. Banjer 1. Sove- og spiserum på skibe 2. Musikinstrumenter 3. Lejesoldater Løsning: 1 dk-2685 - 244. Barbe 1. Skæg 2. Fiskeart 3. Mindesten Løsning: 2 dk-3856 - 245. Bardus 1. Line til telt 2. Hovedbeklædning 3. At ske brat Løsning: 3 dk-2686 - 246. Beklikke 1. Bagvaske en person 2. Reparere sko 3. Drive omgang med Løsning: 1 dk-2687 - 247. Bengel 1. Plantedel 2. Slubbert 3. Tysk urgersvend Løsning: 2 dk-3857 - 248. Bestykke 1. Opdele jord 2. Overdreven fedme 3. Forsyne med skyts Løsning: 3 dk-2688 - 249. Biceps 1. Stor bøjemuskel 2. Særlig hvepseart 3. Gammeldags cykel Løsning: 1 dk-2689 - 250. Bimbel 1. Muntert lag 2. Tønde til snaps ell. øl 3. Skibssignalflag Løsning: 2 dk-2690 - 251. Bise 1. Løbsk kvægflok 2. Særlig måde at veje på 3. Læg på kjoler, bluser o. lign Løsning: 3 dk-2691 - 252. Brøst 1. Skade eller mangel 2. Det øverste på forsvarsmur 3. Hvast Løsning: 1 dk-2692 - 253. Brynde 1. Form for rustning 2. Seksuelt begær 3. Skovkant Løsning: 2 dk-2693 - 254. Daktyl 1. Hovedpinetablet 2. Søjlehoved 3. Versefod Løsning: 3 dk-2694 - 255. Dekade 1. Periode på 10 år 2. Søjlegang i syden 3. Afdelingsleder på universitet Løsning: 1 dk-2695 - 256. Demolere 1. Opmåle en byggegrund 2. Ødelægge bygninger 3. Sejle fra kaj Løsning: 2 dk-2696 - 257. Dente 1. Musiktempo-angivelse 2. Stor bunke af ophobede sten 3. Dekorationsstribe på handsker Løsning: 3 dk-2697 - 258. Devot 1. From person 2. Skruegang på drejebænk 3. Enerådig hersker Løsning: 1 dk-2698 - 259. Diskurs 1. Faldende aktier 2. Diskussion 3. Skib der sejler forkert Løsning: 2 dk-2699 - 260. Doge 1. Medicinske medikamenter 2. Særlig reserveret plads i teatret 3. Veneziansk statsover-hoved Løsning: 3 dk-2700 - 261. Done 1. Snare til fuglefangst 2. At give blod 3. Fornem adalsdame Løsning: 1 dk-2701 - 262. Dryade 1. Særlig tør sherry 2. Skovnymfe 3. Lerkar med fod Løsning: 2 dk-2702 - 263. Duerik 1. Kælenavn for person der hedder Erik 2. Bødkerværktøj 3. Handue Løsning: 3 dk-3858 - 264. Eklatant 1. Opsigtsvækkende 2. Stærkt lugtende 3. Ung skuespiller Løsning: 1 dk-2703 - 265. Emfase 1. Parallelt forbundne ledninger 2. Med eftertryk 3. Hurtig behandling af sag Løsning: 2 dk-2704 - 266. Emte 1. Sige en bemærkning 2. Brændestabel 3. Kort, remseagtig historie Løsning: 3 dk-2705 - 267. Essig 1. Hidsig og ilter 2. Varmblodig 3. Lettere sindsforvirret Løsning: 1 dk-2706 - 268. Evaporere 1. Tvangsforflytte 2. Fordampe 3. Sejle op mod vinden Løsning: 2 dk-2707 - 269. Evolere 1. Udvikle nye kemiske stoffer 2. Lave væbnet opstand 3. Bevæge sig i formation Løsning: 3 dk-2708 - 270. Facil 1. Være medgørlig 2. Hvad der vedrører ansigtet 3. Slutregning på opgave Løsning: 1 dk-2709 - 271. Faktotum 1. Et ubestrideligt bevis 2. Uundværlig hjælper 3. Opbevaringssted for gamle bøger Løsning: 2 dk-3859 - 272. Fannik 1. Officersgrad i hæren 2. Lille fugl af spurvefamilien 3. Person fra Fanø Løsning: 3 dk-2710 - 273. Fenne 1. Indgrøftet marskland 2. Behandle bomuld 3. Advarselsbål Løsning: 1 dk-2711 - 274. Fjæl 1. God ven 2. Bræt 3. En lille lur Løsning: 2 dk-2712 - 275. Florist 1. Tilhænger af politisk parti 2. Indbygger i Florence 3. Blomsterelsker Løsning: 3 dk-2713 - 276. Flæg 1. Vandplanter 2. Flueart 3. Kassabelt kød Løsning: 1 dk-2714 - 277. Fogliet 1. Lille, indbundet bog 2. Karaffel med lang hals 3. Indgangsbøn i katolsk kirke Løsning: 2 dk-2715 - 278. Frastand 1. At være ugift 2. Ulovligt salgssted 3. Temmelig langt borte Løsning: 3 dk-2716 - 279. Frytle 1. Plante af slægten Luzula 2. Norsk betegnelse for amt 3. Smile for sig selv Løsning: 1 dk-2717 - 280. Galpe 1. Kaste op 2. Råbe og skrige 3. Halvtosset person Løsning: 2 dk-2718 - 281. Gavotte 1. Grønsag 2. Spansk henrettelses-maskine 3. Fransk dansemusik Løsning: 3 dk-2719 - 282. Glander 1. Lille kirtel 2. Afsnit af hede 3. Bagtalelse Løsning: 1 dk-2720 - 283. Havblik 1. Udsigt over vandet 2. Vindstille over havet 3. Tynd jernplade, der beskytter skibe mod is Løsning: 2 dk-2721 - 284. Herbarium 1. Bassin med ferskvandsfisk 2. Gl. udtryk for urtekræmmerbutik 3. Samling af tørrede planter Løsning: 3 dk-3860 - 285. Hjald 1. Stænger hvor høns sover 2. Forsanger i gamle dage 3. Afart af hampplanten Løsning: 1 dk-3861 - 286. Honnet 1. Militær hilsen 2. Ordentlig 3. Musikinstrument Løsning: 2 dk-2722 - 287. Hyssing 1. Tynd line af hamp 2. Mishagsytringer 3. Giftig fisk Løsning: 1 dk-3862 - 288. Hønnike 1. Gammel historie 2. Ung høne 3. Løvtræ Løsning: 2 dk-2723 - 289. Høslæt 1. Hudsygdom 2. Eng på bjergside 3. Det at slå hø Løsning: 3 dk-3863 - 290. Inkurabel 1. Uhelbredelig 2. Værdiløs 3. Tempel Løsning: 1 dk-2724 - 291. Isop 1. Udtryk fra fysikken 2. Lille busk 3. Græsk digter Løsning: 2 dk-2725 - 292. Kalmuk 1. Særlig form for kajak 2. Strikket hue 3. Asiatisk person Løsning: 3 dk-2726 - 293. Kampanile 1. Klokketårn 2. Italiensk landskab 3. Teplante Løsning: 1 dk-2727 - 294. Kaolin 1. Chokoladestof 2. Porcelænsjord 3. Kemisk grundstof Løsning: 2 dk-2728 - 295. Kapun 1. Frø at ærteblomst 2. Fangerredskab 3. Kastreret hane Løsning: 3 dk-2729 - 296. Karnis 1. S-formet led på gesims 2. Gl. jysk for lille kat 3. Vinduessprosse Løsning: 1 dk-3864 - 297. Kasak 1. Asiatisk rytter 2. Trekvartlang kvindebluse 3. Folkedans Løsning: 2 dk-3865 - 298. Kaverne 1. Sydlandsk kro 2. Kameldrift 3. Hulrum i organ Løsning: 3 dk-3866 - 299. Kinke 1. Bugt på tov 2. Børneleg 3. Reparere Løsning: 1 dk-3867 - 300. Klire 1. Afstemme bøger 2. Vadefugl 3. Klatre Løsning: 2 dk-3868 - 301. Labial 1. Læbelyd 2. Overkommelig 3. Selvklæbende etiket Løsning: 1 dk-2730 - 302. Laf 1. Pote 2. Hule del af ske 3. Skibsloft Løsning: 2 dk-3869 - 303. Lakune 1. Havbugt 2. Italiensk hovedbeklædning 3. Manglende del af helhed Løsning: 3 dk-2731 - 304. Lampret 1. Fiske-art 2. Lille lampe 3. Overdel af gl. frakke Løsning: 1 dk-3870 - 305. Lapsus 1. Særlig slags papir 2. Fortalelse 3. Spradebasse Løsning: 2 dk-3871 - 306. Lasere 1. Dovne 2. Pjalteproletariat 3. Male med lasurfarve Løsning: 3 dk-2732 - 307. Lasting 1. Tæt, stærkt stof 2. Vedholdende 3. Laste skib Løsning: 1 dk-2733 - 308. Legio 1. Kortspil 2. Utallig mængde 3. Hærafdeling Løsning: 2 dk-3872 - 309. Letal 1. Grundstof 2. Løs jord 3. Dødelig Løsning: 3 dk-3873 - 310. Levre 1. Størkne 2. Udlevere 3. Livlige Løsning: 1 dk-3874 - 311. Liberi 1. Forelskelse 2. Uniform 3. Lastefuldhed Løsning: 2 dk-2964 - 312. Liere 1. Danne forbund med 2. Skråtstillede stivere 3. Jævne med æg Løsning: 3 dk-2734 - 313. Lin 1. Hørlærred 2. Bindemiddel 3. Stump snor Løsning: 1 dk-3875 - 314. Litani 1. Landområde i Italien 2. Kirke-bøn 3. Verbalt slagsmål Løsning: 2 dk-3876 - 315. Lynne 1. Åbne på klem 2. Jysk for lynnedslag 3. Sindelag Løsning: 3 dk-3877 - 316. Madrigal 1. Kort lyrisk digt 2. Moderlig 3. Indbygger i Madrid Løsning: 1 dk-3878 - 317. Majuskel 1. Forårsbebuder 2. Stort trykt bogstav 3. Mistænksomhed Løsning: 2 dk-2735 - 318. Maki 1. Adelsmand 2. Overnaturlige evner 3. Tæt buskads Løsning: 3 dk-3879 - 319. Malier 1. Indbygger på Mali 2. Ondskabsfuldheder 3. Fransk kagedej Løsning: 1 dk-2736 - 320. Malør 1. Skør i hovedet 2. Ubehagelig hændelse 3. Forkert farve Løsning: 2 dk-2737 - 321. Mandril 1. Lille frugt 2. Øvrighedsperson 3. Bavian-art Løsning: 3 dk-3880 - 322. Mansard 1. Særlig slags tag 2. Kortspil 3. Ar efter sværdslag Løsning: 1 dk-2738 - 323. Marodør 1. Landskabsarkitekt 2. Deserteret soldat 3. Medløber Løsning: 2 dk-3881 - 324. Mauve 1. Fugleart 2. Flytte væk 3. Rødviolet farve Løsning: 3 dk-3882 - 325. Magære 1. Arrig kvinde 2. At lægge brød på plade 3. At hade Løsning: 1 dk-3883 - 326. Mentor 1. Dyb sangstemme 2. Rådgiver 3. Løgner Løsning: 2 dk-3884 - 327. Merino 1. Legetøj 2. By i Norditalien 3. Fint uldstof Løsning: 3 dk-3885 - 328. Mikron 1. 1/1000 millimeter 2. Kage 3. Skibsur Løsning: 1 dk-2739 - 329. Miserede 1. Uheldig hændelse 2. Katolsk bøn 3. Udsende Løsning: 2 dk-3886 - 330. Mufti 1. En slags vante 2. Duftstof 3. Muhamedansk retslærd Løsning: 3 dk-2740 - 331. Nabob 1. Rigmand 2. Palmetræ 3. Pigenavn Løsning: 1 dk-3887 - 332. Najade 1. Klagesang 2. Kildenymfe 3. Klokketårn Løsning: 2 dk-3888 - 333. Narrifas 1. Marcipanagtigt konfekture 2. Lille trækdyr 3. Naragtig person Løsning: 3 dk-2741 - 334. Nautil 1. Blæksprutte 2. Som vedrører havet 3. Forstenet insekt Løsning: 1 dk-3889 - 335. Negenøje 1. Øjensygdom 2. Fiske-art 3. Vandblomst Løsning: 2 dk-3890 - 336. Nekrose 1. Bedøvelse 2. Ørkenrose 3. Hendøen af væv Løsning: 3 dk-2742 - 337. Nitid 1. Elegant bogbind 2. Aftenstid 3. Ufrugtbar Løsning: 1 dk-3891 - 338. Nomenklatur 1. Tangenter på orgel 2. Navngivningssystem 3. Måde at synge på Løsning: 2 dk-3892 - 339. Nomisme 1. Det aj rejse rundt 2. At navngive 3. Lovbundethed Løsning: 3 dk-3893 - 340. Norne 1. Skæbnegudinde 2. Jysk for at sove dybt 3. Kastreret gris Løsning: 1 dk-2743 - 341. Nulte 1. Kærtegne lille barn 2. Ordens-tal til nul 3. Røre sammen Løsning: 2 dk-2744 - 342. Operist 1. Rist i skorsten 2. Tegning fra vikingetiden 3. Medvirkende i opera Løsning: 3 dk-2745 - 343. Opulent 1. Overdådig 2. Gunstig 3. Linse i kikkert Løsning: 1 dk-3894 - 344. Opvigle 1. Vikle op 2. Ophidse 3. Tage sig sammen Løsning: 2 dk-3895 - 345. Orkis 1. Blomst fra troperne 2. Græsk gud 3. Art håndarbejde Løsning: 3 dk-3896 - 346. Palmette 1. Ornament 2. Vaccine 3. Lille palme Løsning: 1 dk-3897 - 347. Palpe 1. Gale op 2. Føletråd hos insekter 3. Prædikestol Løsning: 2 dk-3898 - 348. Pampusse 1. Steppe i Sydamerika 2. Kæleord for kat 3. Tøffel Løsning: 3 dk-3899 - 349. Pandemi 1. Epedemi 2. Skuespil 3. Skaldethed Løsning: 1 dk-3900 - 350. Panegyrik 1. Naturlyrik 2. Overdreven ros 3. Tale i tunger Løsning: 2 dk-3901 - 351. Papil 1. Som vedrører pavestaten 2. Lille skriftlig hilsen 3. Vorte på organ Løsning: 3 dk-3902 - 352. Paré 1. Væddemål 2. Afværge 3. Kurs 100 Løsning: 1 dk-2746 - 353. Parese 1. Slags makaroni 2. Lammelse 3. Dans Løsning: 2 dk-3903 - 354. Partout 1. Overalt 2. Billet 3. Absolut Løsning: 3 dk-2747 - 355. Paskvil 1. Smædeskrift 2. Rolig 3. Altertæppe Løsning: 1 dk-2748 - 356. Paspolere 1. Gå pasgang 2. Forsyne med belægning 3. Pudse glas i lysekrone Løsning: 2 dk-2749 - 357. Paulun 1. Silkeormens puppe 2. Løyfald 3. Bolig Løsning: 3 dk-3904 - 358. Perial 1. Let rus 2. Midterlinie 3. Farlig Løsning: 1 dk-3905 - 359. Petition 1. Lille del 2. Ansøgning 3. Udsending Løsning: 2 dk-3906 - 360. Pikaresk 1. Malerstil 2. Tyrkisk bygning 3. Gavtyveagtig Løsning: 3 dk-2750 - 361. Portulak 1. Plante af arten Portulaca 2. Potugisisk bonde 3. Blommebrændevin Løsning: 1 dk-3907 - 362. Rangel 1. Legetøj for spædbørn 2. Gå på sold 3. Lang tynd fyr Løsning: 2 dk-3908 - 363. Rapsode 1. Kort musikstykke 2. Rappenskralde 3. Person, der fremsiger heltedigt Løsning: 3 dk-2751 - 364. Rapunsel 1. Plante-art 2. Russisk tyran 3. Fangstredskab Løsning: 1 dk-3909 - 365. Ratihabere 1. Gå baglæns 2. Gøre retsgyldig 3. Give godt rygte Løsning: 2 dk-3910 - 366. Receptur 1. Brud på knogle 2. Lægekronometer 3. Apotekslokale Løsning: 3 dk-2752 - 367. Refuge 1. Trafikhelle 2. Musikstykke fra barokken 3. Komme mørtel mellem mursten Løsning: 1 dk-3911 - 368. Rejnfan 1. Regnvejr 2. Kurvblomst 3. Mytologisk skikkelse Løsning: 2 dk-2753 - 369. Relatere 1. Fortælle an skrøne 2. Tilbageerobre 3. Sætte i relation til Løsning: 3 dk-3912 - 370. Reps 1. Sfor med striber 2. Frugter 3. Brødkrummer Løsning: 1 dk-3913 - 371. Revir 1. Horn 2. Jagtområde 3. Belægning Løsning: 2 dk-3914 - 372. Rikse 1. Skælde ud 2. Fare frem og tilbage 3. Vandhøne Løsning: 3 dk-3915 - 374. Rur 1. Industriområde 2. Lag af småkrebs 3. Løstvævet, tyndt stof Løsning: 2 dk-3916 - 375. Samun 1. Slags kittel 2. Krydderi 3. Tør ørkenvind Løsning: 3 dk-3917 - 376. Sakristan 1. Katolsk kirketjener 2. Indisk provins 3. Speciel lakridsrod Løsning: 1 dk-2754 - 377. Saldere 1. Give hest seletøj på 2. Fet at kontoen stemmer 3. Have tømmermænd Løsning: 2 dk-2755 - 378. Salicyl 1. Fristed for afvigere 2. Sovemiddet til hunde 3. Kemisk stof Løsning: 3 dk-3918 - 379. Saling 1. Afstivning af tværmast 2. Beboer på ø 3. Lille forsamlinghus Løsning: 1 dk-2756 - 380. Sandart 1. Strandkunst 2. Fiske-art 3. Vimpel Løsning: 2 dk-3919 - 381. Sandel 1. Fodbeklædning til væddeløbshest 2. Eksemplarisk livsførelse 3. Ved af træer Løsning: 3 dk-2757 - 382. Sanikel 1. Gammel lægeplante 2. Hemmelighedsfuld 3. Harpelignende instrument Løsning: 1 dk-3920 - 383. Sape 1. Syrligt vaskemiddel 2. System af skyttegrave 3. Tvægget sværd Løsning: 2 dk-2758 - 384. Sarg 1. Arabisk kvindedragt 2. Slebet kant i krystalgals 3. Ramme, der bærer bordplade Løsning: 3 dk-3921 - 385. Secernere 1. Udskille 2. Være militærnægter 3. Undersøge Løsning: 1 dk-3922 - 386. Sekant 1. Person der hjælper ved duel 2. Linie der afskærer del af cirkel 3. Navigationsinstrument Løsning: 2 dk-3923 - 387. Sepia 1. Slange-art 2. Lille afsides rum 3. Brun farvetone Løsning: 3 dk-3924 - 388. Sepsis 1. Blodforgiftning 2. Lille orkester 3. Kritisk holdning Løsning: 1 dk-3925 - 389. Serøs 1. Alvorlig 2. Som ligner væske 3. Gennemsigtig Løsning: 2 dk-3926 - 390. Siklinge 1. Lyde meget skingert 2. Køkkentilbehør 3. Snedkerredskab Løsning: 3 dk-3927 - 391. Simle 1. Slags rundstykke 2. Ør i hovedet 3. Koge forsigtigt Løsning: 1 dk-2759 - 392. Sinecure 1. File negle kunstfærdigt til 2. Stilling med god løn og lidt arbejde 3. Uhelbredelig sygdom Løsning: 2 dk-3928 - 393. Sinolog 1. En indbildt syg 2. Bog med farvebilleder 3. Person der studerer kinesisk Løsning: 3 dk-2760 - 394. Sinter 1. Mineralsk aflejring 2. Gl. for centrum 3. Spæner afsted Løsning: 1 dk-3929 - 395. Sirat 1. Adelig titel 2. Ornament 3. Arabisk fængsel Løsning: 2 dk-2761 - 396. Sjagger 1. Udbrændte kul 2. Sjosker 3. Fugle-art Løsning: 3 dk-3930 - 397. Sjavs 1. Kortspil 2. Dårlig hygiejne 3. Tysk hunderace Løsning: 1 dk-2762 - 398. Skandere 1. Gå efter i sømmene 2. Sige vers med vægt på rytmen 3. Små fjernsynskærme Løsning: 2 dk-3931 - 399. Skarre 1. Grønlandsk fugleart 2. Landområde i Jylland 3. Sammenføje tømmer Løsning: 3 dk-2763 - 400. Skilre 1. Adskille med glasvæg 2. Fortælle med lune 3. Slingre afsted Løsning: 1 dk-2764 - 401. Skjaller 1. Sludder 2. Plante-art 3. Optrædende sangere Løsning: 2 dk-2765 - 402. Skok 1. Høj latter 2. Grønsags-mix 3. Høstak Løsning: 3 dk-3932 - 403. Skonto 1. Rabat ved kontant betaling 2. Italiensk kædedans 3. Økonomisk sammenbrud Løsning: 1 dk-3933 - 404. Skulpe 1. Venetiansk statue 2. Blomsterfrugt 3. Blive væk fra skole Løsning: 2 dk-2766 - 405. Skætte 1. Angstskrig fra måge 2. Lille tønde 3. Behandle hør Løsning: 3 dk-3934 - 406. Slethvar 1. Flynder-fisk 2. Eng i bjergdal 3. Delfin-art Løsning: 1 dk-3935 - 407. Slidder 1. Arbejdsom person 2. Sludder 3. Det bageste på hestevogn Løsning: 2 dk-3936 - 408. Slup 1. Sjaskvåd 2. Afstand 3. Slags robåd Løsning: 3 dk-3937 - 409. Slæt 1. Høhøst 2. Hudsygdom 3. Stryg Løsning: 1 dk-3938 - 410. Smakke 1. Kærtegne 2. Fladbundet sejlskib 3. Slank om taljen Løsning: 2 dk-2767 - 411. Smalte 1. Om ting der er snævre 2. Tesort til slankekure 3. Blåt farvestof Løsning: 3 dk-3939 - 412. Smiget 1. Vinduer med skrånende murkant 2. Uniformsbluse 3. Rosende omtale Løsning: 1 dk-3940 - 413. Snik 1. Sludder-ord 2. Underside af mønt 3. Træbeholder Løsning: 2 dk-3941 - 414. Solfege 1. Persom som dårligt tåler sol 2. Energiapparat 3. Hørelære Løsning: 3 dk-3942 - 415. Somatisk 1. Legemlig 2. Typisk 3. Søvngænger-tilstand Løsning: 1 dk-2768 - 416. Sordin 1. Fiske-art 2. Dæmper til strygeinstrument 3. Italiensk Løsning: 2 dk-3943 - 417. Sottise 1. Pestagtig sygdom 2. Metode ved maling 3. Dum handling Løsning: 3 dk-3944 - 418. Soutenør 1. Alfons 2. Deserteret soldat 3. Sprængstofekspert Løsning: 1 dk-3945 - 419. Specie 1. Møntenhed 2. Lille småkage 3. Låddent dyr Løsning: 2 dk-3946 - 420. Spergel 1. Særligt slibelærred 2. Grusmateriale 3. Plante af slægten Spergula Løsning: 3 dk-3947 - 421. Spirant 1. Hæmmelyd 2. Begynder 3. Snoet spir Løsning: 1 dk-3948 - 422. Spleen 1. Skotsk dans 2. Livslede 3. Suppeske Løsning: 2 dk-2769 - 423. Stag 1. Fyrig hest 2. Lille hammer 3. Wire til mast Løsning: 3 dk-3949 - 424. Stase 1. Opstemning f.eks. af blod i årerne 2. Klæde fint på 3. Dække et lækkert bord Løsning: 1 dk-2770 - 425. Stev 1. Stendynge 2. Omkvæd 3. Overtjener på skib Løsning: 2 dk-3950 - 426. Stod 1. Træstub 2. Spær under tag 3. Flok af heste Løsning: 3 dk-3951 - 427. Stolle 1. Vandret grubegang 2. Pelsforet frakke 3. Fare forvirret omkring Løsning: 1 dk-3952 - 428. Stose 1. Tale dårligt om person 2. Sammensyning af stof 3. Fornøjning på scene Løsning: 2 dk-3953 - 429. Stup 1. Afskåret træ 2. Hest fra Sibirien 3. Tegneredskab Løsning: 3 dk-2771 - 430. Styne 1. Beskære trækroner 2. Fjerne tænder fra smågrise 3. Beplante bar mark Løsning: 1 dk-2772 - 431. Sutur 1. Brud på benknogle 2. Sammensyning af sår 3. Tyrkisk embedsmand Løsning: 2 dk-3954 - 432. Svejfe 1. Smelte metaller sammen 2. Løsagtig person 3. Tildanne træ efter krumme linier Løsning: 3 dk-3955 - 433. Svingel 1. Tværstang hvor seletøjet fastgøres 2. Muntert selskab 3. Geving på fransk skrue Løsning: 1 dk-2773 - 434. Sybarit 1. Grundstof 2. Levemand 3. Fagsprog om hammer Løsning: 2 dk-3956 - 435. Syld 1. Fyldstof af bomuld 2. Redskab til bagning 3. Bygningsfundament Løsning: 3 dk-2774 - 436. Synode 1. Stort kirkemøde 2. Positiv elektrode 3. Hyldestsang Løsning: 1 dk-3957 - 437. Søjle 1. Erklære sin kærlighed 2. Flad broche 3. Smattet føre Løsning: 2 dk-2775 - 438. Takle 1. Spænde ben 2. Smile i taknemmelighed 3. Omvinde tov med garn Løsning: 3 dk-3958 - 439. Tande 1. Den øverste del af væge 2. Samle trådene på broderi 3. Miste sine mælketænder Løsning: 1 dk-3959 - 440. Tarlatan 1. Svindelagtig person 2. Bomuldsstof 3. Opretstående lille klaver Løsning: 2 dk-3960 - 441. Tave 1. Lille aflukke 2. Spindset pæl 3. Plantestrimler Løsning: 3 dk-3961 - 442. Tiara 1. Pavens krone 2. Diadem 3. Fugl fra fortiden Løsning: 1 dk-3962 - 443. Timbre 1. Jysk folkeslag 2. Klangfarve 3. Pastelagtig Løsning: 2 dk-3963 - 444. Tonika 1. Svensk kildevand 2. Løsthængende klædedragt 3. Grundtone i toneart Løsning: 3 dk-3964 - 445. Tonsur 1. Barberet plet på issen 2. Ar i ansigtet efter duel 3. Særlig form for lak Løsning: 1 dk-2776 - 446. Travertin 1. Gammel overtro 2. Hård kalksten 3. Vinderpokal i hestesport Løsning: 2 dk-3965 - 447. Trense 1. Lokomotiv 2. At rense fisk på maskine 3. Let bidsel Løsning: 3 dk-3966 - 448. Trilre 1. Frembringe vibrerende toner 2. Flette tovender, så de ikke trævler 3. Goelogisk periode Løsning: 1 dk-3967 - 449. Trokle 1. Arbejde som en hest 2. Sy med krydsede sting 3. Skrige af grin Løsning: 2 dk-3968 - 450. Stjern 1. Lille himmellegerne 2. Gammelt udtryk for spidsen af skib 3. Aftegning i panden på husdyr Løsning: 3 dk-3969 - 451. Abacus 1. Kvadratiske del af søjlehoved 2. Tuberkuløs hest 3. En grovkornet spøg Løsning: 1 dk-2777 - 452. Abandon 1. Indisk lægemiddel  2. Afståelse 3. Gorilla-art Løsning: 2 dk-2778 - 453. Abaton 1. Bygningsmateriale 2. Lyde, der ligger over den menneskelige fatteevne 3. Det allerhelligste i gr.-kat. Kirke Løsning: 3 dk-2779 - 454. Abderit 1. Et tåbeligt menneske 2. Zinkhætte til telefonpæl 3. Maleri med vandfarver Løsning: 1 dk-2780 - 455. Abelit 1. Marmoragtigt grundstof 2. Sprængstof 3. Forvitret søjle Løsning: 2 dk-2781 - 456. Abjekt 1. Genstandsled 2. Snushane 3. Forkastelig Løsning: 3 dk-2782 - 457. Abominabel 1. Afskyelig 2. Krasbørstig 3. Overdreven venlig Løsning: 1 dk-3970 - 458. Absint 1. Skør i bolden 2. Grøn malurtlikør 3. Nedsat syn Løsning: 2 dk-2783 - 459. Absolvere 1. Solens bane over nordhimlen 2. Give løfte i retten 3. Uddele syndsforladelse Løsning: 3 dk-2784 - 460. Abuli 1. Sygelig viljeløshed 2. Foderbræt til edderfugle 3. Kaktusplante fra Bagindien Løsning: 1 dk-3971 - 461. Adaptere 1. Tage et barn til sig 2. Tilpasse 3. Male skibs underside Løsning: 2 dk-3972 - 462. Addenda 1. Mødeprotokol 2. Skynd dig! 3. Bilag Løsning: 3 dk-3973 - 463. Additiv 1. Tilsat stof 2. Tallet over brøkstregen 3. Latinsk kasus Løsning: 1 dk-2785 - 464. Adelfi 1. Græsk spåmand 2. Sammenvoksning af støvtråde 3. Halvmåneformet cykelstativ Løsning: 2 dk-2786 - 465. Aden 1. Guldbroderet hestedækken 2. Ottekantet malkestol 3. Animalsk kirtel Løsning: 3 dk-3974 - 466. Adjoint 1. Yngre officer 2. Cannabis 3. Lille cigar Løsning: 1 dk-2787 - 467. Admonere 1. Beundre voldsdet 2. Påminde 3. Lægge penge til side Løsning: 2 dk-2788 - 468. Adobe 1. Tvekønnet havsdyr 2. Græsk gudinde 3. Soltørret mursten Løsning: 3 dk-3975 - 469. Advis 1. Underretning 2. Tidsskrift 3. At godt råd Løsning: 1 dk-2789 - 470. Adyton 1. Stemmeleje 2. Det allerhelligste 3. Vitaminpille Løsning: 2 dk-3976 - 471. Aerobatik 1. Fnuglet stof 2. Læren om cirkler 3. Kunstflyvning Løsning: 3 dk-2790 - 472. Afebril 1. Feberfri 2. Eengangsligther 3. Voluminøs Løsning: 1 dk-3977 - 473. Affabel 1. Gl. eventyr 2. Hykle venlighed 3. Emaljeret pibestopper Løsning: 2 dk-3978 - 474. Afoni 1. Morsomhed 2. Vestvendt port 3. Klangløshed Løsning: 3 dk-2791 - 475. Afrikander 1. Sydafrikaner af hvid afstamning 2. Lerkrukke fra Senegal 3. Frikendelsesdom Løsning: 1 dk-2792 - 476. Agami 1. Feberfantasi 2. Ugift stand 3. Fortidsøgle Løsning: 2 dk-2793 - 477. Agende 1. Opførsel 2. Handlende 3. Alterbog Løsning: 3 dk-2794 - 478. Agnat 1. Slægtning på mandssiden 2. Smuk præstekjole 3. Latinsk for lam Løsning: 1 dk-3979 - 479. Agoni 1. Glædesbudskab 2. Dødskamp 3. Bibiletterem Løsning: 2 dk-3980 - 480. Agraman 1. Landbrugsekspert 2. Syntetisk nylon 3. Kantebånd Løsning: 3 dk-2795 - 481. Akedi 1. Livsglæde 2. Arabisk embedsmand 3. Søjlegang Løsning: 1 dk-2796 - 482. Akkolade 1. Bombardement 2. Omfavnelse 3. Konfekt Løsning: 2 dk-2797 - 483. Akkordion 1. Svarende til 2. Overensstemmelse 3. Trækharmonika Løsning: 3 dk-2798 - 484. Akme 1. Højdepunkt 2. Grundsætning 3. Skæl i hår Løsning: 1 dk-2799 - 485. Akolut 1. Urtepotteskjuler 2. Katolsk messetjener 3. Brunstig hamster Løsning: 2 dk-2800 - 486. Akryl 1. Pilleetui 2. Krigsråb 3. Plaststof Løsning: 3 dk-2801 - 487. Aksil 1. Armhule 2. Interventionscirkulation 3. Sydfynsk skældsord Løsning: 1 dk-2802 - 488. Aktor 1. Skuespiller 2. Juridisk anklager 3. Fætter til Jupiter Løsning: 2 dk-3981 - 489. Aktuar 1. Sydamerikansk strengeinstrument 2. Skibslanterne, der lyser blåt 3. Forsikrings-matematisk beregner Løsning: 3 dk-3982 - 490. Akustik 1. Et rums lydforhold 2. Kinesisk lægekunst 3. Oldgermansk for musical Løsning: 1 dk-3983 - 491. Akvatel 1. Seksbenet edderkop 2. Husbådehotel 3. Vokabularium Løsning: 2 dk-2803 - 492. Ale 1. Kærtegne 2. Løbe hurtigt 3. Overgæret ølsort Løsning: 3 dk-2804 - 493. Alge 1. Levtstående sporeplante 2. Længer after 3. Henrettelsesinstrument Løsning: 1 dk-2805 - 494. Alkymi 1. Læren om dialekter 2. Guldmagerkunst 3. Finsk lods Løsning: 2 dk-3984 - 495. Allemande 1. Samlingsråb 2. Irsk tobaksmærke 3. Langsom dans Løsning: 3 dk-3985 - 496. Alludere 1. Hentyde 2. Automatisk tegnestuelampe 3. Kaste lys over Løsning: 1 dk-2806 - 497. Alumne 1. Det fattigste lag i befolkningen 2. Person, der bor på kollegium 3. Blomst ved rettersted Løsning: 2 dk-2807 - 498. Ambra 1. Bageste lygte på charabanc 2. Grundstof nr. 112 3. Forskellige vellugtende stoffer Løsning: 3 dk-3986 - 499. Amnesi 1. Hukommelsestab 2. Fritagelse for straf 3. Blodsygdom Løsning: 1 dk-2808 - 500. Animere 1. Levendegøre 2. Tilskynde 3. Årstalsregnskab Løsning: 2 dk-3987 - 501. Apati 1. Slå til Søren 2. Næstekærlighed 3. Total sløvhed Løsning: 3 dk-2809 - 502. Aplomb 1. Selvsikkerhed 2. Klos op ad 3. I særdeleshed Løsning: 1 dk-3988 - 503. Apori 1. Krus med hank i venstre side 2. Rådvildhed, usikkerhed 3. Spættet måge-art Løsning: 2 dk-2810 - 504. Arabesk 1. Bitter drik 2. Arabisk ørkenrytter 3. Ornament af sammenslyngede figurer Løsning: 3 dk-2811 - 505. Argent 1. Rede penge 2. Den handlende 3. Grammatisk udtryk Løsning: 1 dk-2812 - 506. Armada 1. Pigenavn 2. Orlogsflåde 3. Fimbulvinter Løsning: 2 dk-2813 - 507. Aside 1. Vatteret sælskindsmuffe 2. Overtræk på checkkonto 3. Venstrehåndsarbejde Løsning: 3 dk-2814 - 508. Ataman 1. Røverhøvding 2. Stangen, der holder en tandem sammen 3. Lov om afskaffelsen af kobbermønter Løsning: 1 dk-2815 - 509. Attila 1. Gammeldags filmfremviser 2. Snorebesat mandsjakke 3. Det samme som rumpsteak Løsning: 2 dk-3989 - 510. Aurora 1. Berømmelse 2. Operaarie 3. Morgenrøde Løsning: 3 dk-3990 - 511. Avenu 1. Bred gade med beplantning 2. Overophedet 3. Fyldepenspen i kryolit Løsning: 1 dk-2816 - 512. Avers 1. Akavet 2. Billedsiden af mønt 3. Opslag på jakke Løsning: 2 dk-3991 - 513. Babel 1. Stor læsebog 2. Babysprog 3. Umoralsk by Løsning: 3 dk-3992 - 514. Bagger 1. Grave- og muddermaskine 2. Lille afdeling af skibe 3. Køre baglæns Løsning: 1 dk-3993 - 515. Baldyre 1. Stor dansekomsammen 2. Brodere 3. Sige sig skyldfri Løsning: 2 dk-2817 - 516. Balter 1. Nordisk drengenavn 2. Balløve 3. Folkegruppe, der taler baltisk Løsning: 3 dk-2818 - 517. Bandura 1. Russisk mandolinagtigt instrument 2. Lægeligt indgreb 3. Lang slængkappe Løsning: 1 dk-3994 - 518. Basal 1. Stenart bl.a. på Færøerne 2. Fundamental 3. Lille sal i kælderen Løsning: 2 dk-3995 - 519. Bastille 1. Arbejde meget hårdt 2. Smittestof 3. Slot med tårne Løsning: 3 dk-3996 - 520. Bat 1. Boldtræ til forskellige sportsgrene 2. Flagermuse-art 3. Tabe i kortspil Løsning: 1 dk-3997 - 521. Baton 1. Bygningsmateriale 2. Taktstok 3. Bomuldsstof Løsning: 2 dk-3998 - 522. Begum 1. Jysk stationsby 2. Elastisk hagerem 3. Dame af høj rang Løsning: 3 dk-3999 - 523. Bej 1. Gl. tyrkisk embedstitel 2. Tyktflytende sort masse 3. Lille robåd Løsning: 1 dk-4000 - 524. Betel 1. Havnebassin 2. Stimulerende tyggemiddel 3. Rugmelskage Løsning: 2 dk-4001 - 525. Bidevind 1. Vind, der fremkalder frostskader 2. Det at tænderne sidder skævt for hinanden 3. Hårdt op mod vinden Løsning: 3 dk-2819 - 526. Bibamus 1. Lad os drikke 2. Museunge 3. Løgvækst af liljefamilien Løsning: 1 dk-2820 - 527. Biberette 1. Kælenavn for spædbørn 2. Forædlet kaninpelsværk 3. Fortælle løs Løsning: 2 dk-2821 - 528. Bidet 1. Hesteseletøj 2. Tandstilling 3. Sædebadekar Løsning: 3 dk-2822 - 529. Bifokal 1. Brilleglas m. 2 slibninger 2. Honning af særlige blomster 3. Stort russisk drikkekar Løsning: 1 dk-2823 - 530. Bildbrev 1. Slang for førerbevis 2. Pantebrev i skib under bygning 3. Økse med bredt blad Løsning: 2 dk-4002 - 531. Binom 1. Lillebitte 2. Indstrømmende luft 3. Toleddet Løsning: 3 dk-2824 - 532. Biolit 1. Bjergart 2. Gl. biografteater 3. Saftspænding Løsning: 1 dk-2825 - 533. Biplan 1. Det indvendige af hvepsebo 2. Flyvemaskine med 2 sæt vinger 3. Politisk sammenslutning Løsning: 2 dk-4003 - 534. Birem 1. Mindre sideflod 2. Kreaturfoder 3. Romersk skib Løsning: 3 dk-2826 - 535. Bismer 1. Stangvægt med lod 2. Syrlige bolsjer 3. Lille pelsdyr Løsning: 1 dk-2827 - 536. Blamage 1. Stor plet 2. Bommert 3. Generthed Løsning: 2 dk-4004 - 537. Blason 1. Ensartede lyde 2. Gummilak 3. Våbenskjold Løsning: 3 dk-2828 - 538. Blessere 1. Såre, krænke 2. Vigte sig 3. Velsigne Løsning: 1 dk-4005 - 539. Blide 1. Skøjteløberfigur 2. Kastemaskine 3. Fastgøre Løsning: 2 dk-2829 - 540. Blizzard 1. Ladianorstamme 2. Særlig firbensart 3. Snegl orm Løsning: 3 dk-4006 - 541. Blurb 1. Rosende annonce 2. Uvished 3. Tygget papir Løsning: 1 dk-2830 - 542. Bobine 1. Løsagtig kvinde 2. Garnspole 3. Opsat frisure Løsning: 2 dk-2831 - 543. Bojar 1. Gl. marmeladekrukke 2. Langsom begyndelse 3. Slavisk adelsmand Løsning: 3 dk-2832 - 544. Bolide 1. Ildkugle 2. Om dårlige huse 3. Smertestillende middel Løsning: 1 dk-4007 - 545. Bolus 1. Blodsugende insekt 2. Brunt farvestof 3. Afstand fra et givet punkt Løsning: 2 dk-4008 - 546. Bonad 1. Behandling af parketgulve 2. God appetit 3. Vægtæppe m. vævet mønster Løsning: 3 dk-2833 - 547. Bonitet 1. Beskaffenhed 2. Velgørenhed 3. Slags pantebrev Løsning: 1 dk-2834 - 548. Bonnet 1. Ærlig 2. Hue 3. Halvstøvle Løsning: 2 dk-4009 - 549. Bonsens 1. Særligt gasapparat 2. Vrøvl 3. Sund fornuft Løsning: 3 dk-2835 - 550. Bora 1. Kold vind ved stejle kyster 2. Sjal af fjer 3. Provins i Senegal Løsning: 1 dk-2836 - 551. Bossere 1. Avancere i graderne 2. Udføre kunstarbejde 3. Lægge an på Løsning: 2 dk-2837 - 552. Bouillon 1. Tapperhedsmedalje 2. En art luftskib 3. Kraftig kødsuppe Løsning: 3 dk-2838 - 553. Brava 1. Bifaldsråb til kvinde 2. Bjergart 3. Storstilet praleri Løsning: 1 dk-2839 - 554. Brodøse 1. Spølkum 2. Brodererske 3. Fast forbindelse over flod Løsning: 2 dk-2840 - 555. Brunel 1. Tysk ølsort 2. Lille hunderace 3. Stof, især til skaftestøvler Løsning: 3 dk-2841 - 556. Buffet 1. Disk i restaurant 2. Lille æske med låg 3. Stik-i-rend dreng Løsning: 1 dk-4010 - 557. Budeje 1. Moseblomst 2. Malkepige 3. Til låns Løsning: 2 dk-2842 - 558. Bukoliker 1. Misbruger af morfin 2. Ostemasse 3. Person, med lyst syn på livet Løsning: 3 dk-2843 - 559. Bulle 1. Pavelig forordning 2. Mærke efter slag 3. Løbe hid og did Løsning: 1 dk-2844 - 560. Buran 1. Gasart 2. Snestorm i Nordasien 3. Tropisk slyngplante Løsning: 2 dk-2845 - 561. Burnus 1. Omgang 2. Indespærring p.g.a. smugleri 3. Ulden kappe med hætte Løsning: 3 dk-2846 - 562. Butler 1. Hushovmester 2. Gammel forlader 3. Lille sejlbåd Løsning: 1 dk-4011 - 563. Børtle 1. Røre sammen 2. Danne fold på blik 3. Håndværk m. tøndefremstilling Løsning: 2 dk-2847 - 564. Brandy 1. Svensk fyrretræsart 2. Spil på isbane 3. Destilleret spiritus Løsning: 3 dk-4012 - 565. Celeber 1. Stærkt omtalt 2. Sleben ædelsten 3. Duftkirtel hos hjort Løsning: 1 dk-4013 - 566. Celeste 1. Gennemsigtigt stof 2. Slags klaver 3. Græsk ungdomsgud Løsning: 2 dk-2848 - 567. Centurie 1. Hvas kvinde 2. Hemmeligt dokument 3. Romersk hærafdeling Løsning: 3 dk-4014 - 568. Caloric 1. Svensk punch 2. Højt sømærke 3. 2-hjulet hestevogn Løsning: 1 dk-4015 - 569. Citadel 1. Bistade 2. Lukket fæstningsværk 3. Fransk for forståd Løsning: 2 dk-2849 - 570. Clou 1. Den hvide af de tre klovner 2. Bifald 3. Højdepunkt Løsning: 3 dk-4016 - 571. Dandere 1. Drive den af 2. Latinsk for de første danskere 3. Skrive vers på særlig rytme Løsning: 1 dk-4017 - 572. Decibel 1. Antikt sengemøbel 2. Mål for lydstyrke 3. Følgesvend Løsning: 2 dk-2850 - 573. Decal 1. Periode på 10 år 2. Leder ad fakultet 3. Overføringsbillede Løsning: 3 dk-2851 - 574. Degout 1. Afsky 2. Afdød 3. Misgerning Løsning: 1 dk-4018 - 575. Dekagon 1. Ryttersoldat 2. Tikant 3. Kemisk forbindelse Løsning: 2 dk-2852 - 576. Dekort 1. Skitse over vejnet 2. Overdrevent smykket 3. Afslag i pris Løsning: 3 dk-2853 - 577. Defendere 1. Forsvare 2. Fjerne bark af træer 3. Høste hor Løsning: 1 dk-4019 - 578. Demens 1. Letfattelig 2. Åndelig sløvhed 3. Tildeling af land Løsning: 2 dk-2854 - 579. Dible 1. At få bolden udenom en modstander 2. Sy mønstre på stof 3. Så i rækker Løsning: 3 dk-2855 - 580. Digredere 1. Gå bort fra emnet 2. Fjerne militær rang 3. Angive tempo Løsning: 1 dk-2856 - 581. Disponent 1. Oplæsning 2. Forretningsfører 3. Behagelig lediggang Løsning: 2 dk-4020 - 582. Dosere 1. Sidde model 2. Give skrå kant 3. Foreskrive dosis af lægemiddel Løsning: 3 dk-2857 - 583. Dolfin 1. Guldmakrel 2. Tandhval 3. Tronarving Løsning: 1 dk-2858 - 584. Drapa 1. Store gardiner 2. Oldnordisk heltedigt 3. Slå ihjel Løsning: 2 dk-4021 - 585. Duktil 1. Overjordisk fornemmelse 2. Hærfører 3. Som lader sig udvide Løsning: 3 dk-2859 - 586. Duvetine 1. Blødt, låddent stof 2. Infanterisoldat 3. Indisk adelsdame Løsning: 1 dk-2860 - 587. Ebonit 1. Lækkert måltid 2. Hårdt gummistof 3. Eneboer Løsning: 2 dk-2861 - 588. Edikt 1. En udsendt prælat 2. Grøftekant 3. Forordning Løsning: 3 dk-2862 - 589. Efor 1. Legatbestyrer 2. Foranstillet 3. Løber hurtigt Løsning: 1 dk-2863 - 590. Ekloge 1. Afskærmet rum 2. Hyrdedigt 3. Forsamling af vismænd Løsning: 2 dk-2864 - 591. Ekskurs 1. Gammel rute 2. Forhenværende officer 3. Sidebemærkning Løsning: 3 dk-4022 - 592. Elbutte 1. Flynderart 2. Tidligt ringeapparat 3. Dynamo Løsning: 1 dk-2865 - 593. Elevere 1. Gevinstkupon i tipning 2. Hæve, løfte 3. Vælge til embede Løsning: 2 dk-2866 - 594. Emesis 1. Fjern slægtning 2. Hævn 3. Opkastning Løsning: 3 dk-2867 - 595. Enfilere 1. Beskyde på langs 2. Behandle sild 3. Gå forbi en række f.eks. soldater Løsning: 1 dk-2868 - 596. Epilere 1. Stikke af 2. Fjerne hår 3. Lægge sammen Løsning: 2 dk-4023 - 597. Eremit 1. Forstening fra Jura-tiden 2. Søpindsvin 3. Eneboer Løsning: 3 dk-3694 - 599. Esprit 1. Hårvand 2. Åndfuldhed 3. Cellelag Løsning: 2 dk-4024 - 600. Epistel 1. Lille dekoreret skydevåben 2. Kvindelig fangevogter 3. Litterært skrift i brevform Løsning: 3 dk-4025 - 601. Esoterisk 1. Strengt faglig 2. Vellugtende 3. Forsikrings-udtryk Løsning: 1 dk-4026 - 602. Espalier 1. Stribe på sider af bukser 2. Tremmeværk til planter 3. Officerstitel Løsning: 2 dk-2869 - 603. Estakade 1. Hovedgade i storby 2. Løgnehistorie 3. Pæle om vandareal Løsning: 3 dk-2870 - 604. Estampe 1. Kobberstik, stålstik 2. Frimærkeark 3. Forhøjning til orkester Løsning: 1 dk-4027 - 605. Estime 1. Flok af fisk 2. Agtelse 3. Afgangspunkt Løsning: 2 dk-4028 - 606. Etagere 1. Fremmedartethed 2. Kuskeplads i drosche 3. Hyldemøbel til nips Løsning: 3 dk-2871 - 607. Etalon 1. Standardmål, møntfod 2. Hærafdeling 3. Puppe fra silkeorm Løsning: 1 dk-2872 - 608. Etik 1. Lille billedbog 2. Morallære 3. Sindrigt broderi Løsning: 2 dk-4029 - 609. Etnark 1. Sagnskib 2. Udstanset papir 3. Folkehersker Løsning: 3 dk-2873 - 610. Etnografi 1. Folkebeskrivelse 2. Pladeætsning 3. Læren om vulkaner Løsning: 1 dk-2874 - 611. Etude 1. Svovlholdig stenart 2. Musikalsk øvelsesstykke 3. Børneleg Løsning: 2 dk-4030 - 612. Eufoni 1. Biflod til Tigris 2. Vildt opstemt 3. Vellyd Løsning: 3 dk-2875 - 613. Evasiv 1. Undvigende 2. Vandplante med lange frøhår 3. Tung belastning Løsning: 1 dk-2876 - 614. Fabulere 1. Afveje rismel 2. Opfinde historier 3. Mennesker på evig vandring Løsning: 2 dk-4031 - 615. Faeton 1. Prydgenstand 2. Mål for skibs lasteevne 3. Firhjulet vogn Løsning: 3 dk-4032 - 616. Faible 1. Forkærlighed for noget 2. Høj feber 3. Let svæveflymodel Løsning: 1 dk-2877 - 617. Faktuel 1. Vedrørende regnskab 2. Virkelig 3. Medarbejder på avis Løsning: 2 dk-4033 - 618. Falanks 1. Modeglad yngling 2. Tysk ølsort 3. Slagorden af fodfold Løsning: 3 dk-2878 - 619. Falerner 1. Syditaliensk vin 2. Svindler 3. Helligdom blandt hodninge Løsning: 1 dk-2879 - 620. Fallere 1. Skubbe foran 2. Mislykkes 3. Det samme som avner Løsning: 2 dk-2880 - 621. Fango 1. Sydlandsk frugt 2. Islandsk fugleart 3. Vulkansk slam Løsning: 3 dk-2881 - 622. Farandole 1. Provencalsk dans 2. Bredbladet huggert 3. Bogtrykker-udtryk Løsning: 1 dk-4034 - 623. Faun 1. Gl. mål 2. Skovgud 3. Blomsterflora Løsning: 2 dk-4035 - 624. Favus 1. Sløvagtighed 2. Nordgående passatvind 3. Hudsygdom Løsning: 3 dk-2882 - 625. Fele 1. Norsk violin 2. Slå fejl 3. Drive den af Løsning: 1 dk-2883 - 626. Fennek 1. Krydderurt 2. Ørkenræv 3. Afskaffet militær rang Løsning: 2 dk-4036 - 627. Fetalje 1. Skibssejldel 2. Brunt bejdsemiddel 3. Proviant Løsning: 3 dk-4037 - 628. Fiale 1. Slankt spir 2. Afslutning 3. Redskab til at tugte med Løsning: 1 dk-2884 - 629. Fidel 1. Strygeinstrument 2. Overdrevent indsmigrende 3. Papirstump til at tænde tobak Løsning: 2 dk-4038 - 630. Fikspunkt 1. Stedet hvor 2 bjergpas krydses 2. Det gradantal hvor en væske koger 3. Udgangspunkt for måling Løsning: 3 dk-2885 - 631. Fiktil 1. Formet i ler 2. Opdigtet 3. Fingernem Løsning: 1 dk-4039 - 632. Filantrop 1. Frimærkesamler 2. Menneskeven 3. Spejder-afdeling Løsning: 2 dk-4040 - 633. Filigran 1. Nordamerikansk træsort 2. Meget fjern slægtning 3. Smykkearbejde m. guld ell. sølvtråd Løsning: 3 dk-4041 - 634. Filtron 1. Trylledrik 2. Slags af elektromotor 3. Groft vævet stof Løsning: 1 dk-4042 - 635. Fingere 1. Pille ved 2. Lade som om 3. Havnemoler Løsning: 2 dk-2886 - 636. Finkel 1. Geometrisk figur 2. Gammeldags træøse 3. Simpel brændevin Løsning: 3 dk-2887 - 637. Fiskal 1. Vedrørende statskassen 2. Fiskegroj 3. Korkagtigt ved Løsning: 1 dk-4043 - 638. Fissil 1. Forstening 2. Som kan kløves 3. Angrebsraket Løsning: 2 dk-4044 - 639. Flakon 1. Opristede majskorn 2. Kvindelist 3. Lille parfumeflaske Løsning: 3 dk-4045 - 640. Flattere 1. Smigre 2. Udjævne 3. Seletøj Løsning: 1 dk-4046 - 641. Flegma 1. Udslæt 2. Urokkelig sindsligevægt 3. Særlig form for surdej Løsning: 2 dk-4047 - 642. Fleksion 1. Spejlbillede 2. Hurtig handlen 3. Bøjning af lem Løsning: 3 dk-4048 - 643. Floks 1. Blomst af arten Phlox 2. Straks, med det samme 3. Samling kreaturer Løsning: 1 dk-4049 - 644. Flop 1. At tabe bolden 2. Fiasko 3. Særligt udspring Løsning: 2 dk-4050 - 645. Flus 1. Kunstfoer i frakke 2. Sød form for tobak 3. Smeltning af mineraler Løsning: 3 dk-4051 - 646. Fløte 1. Lade tømmer flyde ned af flod 2. Langstrakt form for franksbrød 3. Svensk for fløjte Løsning: 1 dk-2888 - 647. Fobi 1. Ovre 2. Angst 3. Tryllekunts Løsning: 2 dk-2889 - 648. Fonasteni 1. Pladespiiler-ekspertviden 2. Forstenet træstamme 3. Stemmesvækkelse Løsning: 3 dk-2890 - 649. Fonolit 1. Dagbjergart 2. Gl. radio 3. Oprindeligt navn for pick-up Løsning: 1 dk-4052 - 650. Fosgen 1. Kildevæld 2. Giftig luftart 3. Selvlysende Løsning: 2 dk-4053 - 651. Fragil 1. Munkeorden 2. Åndeagtig 3. Skrøbelig Løsning: 3 dk-4054 - 652. Fragrans 1. Stærk duft 2. Stråleskær 3. Det nederste af bom Løsning: 1 dk-2891 - 653. Frappant 1. En slags veksel 2. Forbløffende 3. Intetsigende Løsning: 2 dk-2892 - 654. Freske 1. Spølkum 2. Lokkelyd 3. Vægmaleri Løsning: 3 dk-2893 - 655. Frugal 1. Tarvelig, beskeden 2. Gl. musikstykke 3. Ørkesløst Løsning: 1 dk-2894 - 656. Fugtel 1. Murerredskab 2. Militær afstraffelse 3. Skydeskive formet som en fugl Løsning: 2 dk-2895 - 657. Furnere 1. Afbrænde 2. Vende tilbage 3. Fremskaffe Løsning: 3 dk-4055 - 658. Furtiv 1. Hemmelig 2. Grammatisk udtryk 3. Frugtbar Løsning: 1 dk-2896 - 659. Fuselage 1. Eddike-dressing 2. Flyvemaskines krop 3. Hjemmelavet snaps Løsning: 2 dk-4056 - 660. Futil 1. Ude i fremtiden 2. Ventil, der åbnes ved lavt tryk 3. Intetsigende Løsning: 3 dk-2897 - 661. Fytogen 1. Aflejring af planterester 2. Fotografisk proces 3. Leder af genoptræningscenter Løsning: 1 dk-2898 - 662. Føn 1. Gl. for Fyn 2. Varm faldvind 3. Gletcher Løsning: 2 dk-2899 - 663. Føtor 1. Bugserline 2. Lille plads 3. Dårig ånde Løsning: 3 dk-4057 - 664. Gabarre 1. Bred flodpram 2. Artistoptræden 3. Vægtenhed for ædelmetal Løsning: 1 dk-4058 - 665. Galease 1. Sukkerbestanddel 2. To-mastet skib 3. Lejekontrakt Løsning: 2 dk-2900 - 666. Galmej 1. Gul sommerblomst 2. Hvepsebo 3. Zinkmalme Løsning: 3 dk-4059 - 667. Gambe 1. Strygeinstrument 2. Kortspil uden billedkort 3. Væddemål Løsning: 1 dk-4060 - 668. Gambit 1. Indbygger i Gambia 2. Åbning i skak 3. Antilopeart Løsning: 2 dk-2901 - 669. Gaur 1. Distriktsleder i Tyskland 2. Multebær-krat 3. Vildokse Løsning: 3 dk-2902 - 670. Gedakt 1. Dækket orgelstemme 2. Tænkt alvorlight over 3. Afsnit af teaterstykke Løsning: 1 dk-2903 - 671. Gekko 1. Genlyd 2. Lille øgle 3. Gå i gang Løsning: 2 dk-4061 - 672. Floskulere 1. Sætte lys på 2. Komme i uføre 3. Bruge flosker Løsning: 3 dk-4062 - 673. Fuks 1. Dårligste elev i klassen 2. Med det samme 3. Skorstenspibe Løsning: 1 dk-4063 - 675. Genser 1. Varmvandskilde 2. Person fra Gent 3. Sømandstrøje (blå) Løsning: 3 dk-2904 - 676. Gentil 1. Nobel, høflig 2. Overdrevent folkelig 3. Lille koral-ø Løsning: 1 dk-2905 - 677. Genuin 1. Engelsk møntsort 2. Uforfalsket, naturlig 3. Indbygger i Genua Løsning: 2 dk-2906 - 678. Georgette 1. Lille enspændevogn 2. Hat med sort slør 3. Fint vævet silke- ell. rayonstof Løsning: 3 dk-2907 - 679. Gerigt 1. Indfatning om dør ell. vindue 2. Mundtlig historieoverlevering 3. Bemægtiget sig Løsning: 1 dk-2908 - 680. Geronter 1. Tysk officerstitel 2. Græske rådsherrer 3. Bødker-værktøj Løsning: 2 dk-2909 - 681. Gest 1. Genfærd 2. Jungmand på skib 3. Højtliggende hedeland Løsning: 3 dk-2910 - 682. Gige 1. Gl. strygeinstrument 2. Menneskemodel til syning 3. Hestevogn Løsning: 1 dk-3695 - 683. Gimpe 1. Bumle af sted 2. At hækle 3. Drikke i små slurke Løsning: 2 dk-2911 - 684. Glavind 1. Let fjordbrise 2. Snoet spir 3. Gl. for lanse, spyd Løsning: 3 dk-4064 - 685. Glime 1. Islandsk for at brydes 2. Skinne klart 3. Sydamerikansk citrusfrugt Løsning: 1 dk-2912 - 686. Glosar 1. Bjergkæde i Harzen 2. Ordliste 3. Ryttersoldat Løsning: 2 dk-4065 - 687. Gnose 1. Spare, spinke 2. Blande sig i strid 3. Genstands-erkendelse Løsning: 3 dk-2913 - 688. Gnejs 1. Krystallinsk skifer 2. Lille spinkel dreng 3. Overkåd Løsning: 1 dk-2914 - 689. Gorgon 1. Oste-sort 2. Kvindeligt uhyre 3. Russ. fyrste Løsning: 2 dk-4066 - 690. Grege 1. Tildanne voks 2. Gørtler-redskab 3. Råsilke Løsning: 3 dk-4067 - 691. Gruder 1. Brunkulskoks 2. Tænke anspændt over 3. Gamle vismænd Løsning: 1 dk-4068 - 692. Gufa 1. Lille fiske-art 2. Rund, flettet båd 3. Slang Smager godt Løsning: 2 dk-2915 - 693. Gusle 1. Småregne 2. Tilføre gødning 3. Enstrenget instrument Løsning: 3 dk-2916 - 694. Gusto 1. Nydelse, fornøjelse 2. Afskyvækkende 3. Ånd Løsning: 1 dk-2917 - 695. Gyge 1. Fiske-æglægning 2. Jætte-kvinde 3. Børneleg Løsning: 2 dk-4069 - 696. Gøs 1. Tæt tåge 2. Vandbeholder af træ 3. Lille orlogsflag Løsning: 3 dk-4070 - 697. Habitat 1. Dyrs boplads 2. Lov-kompleks 3. Indbygger Løsning: 1 dk-2918 - 698. Haiku 1. Oprørsleder 2. Japansk digtform 3. Tyfon i troperne Løsning: 2 dk-4071 - 699. Halma 1. Finsk delikatesse 2. Isoleringsmateriale 3. Gl. brætspil Løsning: 3 dk-2919 - 700. Hejduk 1. Ungarsk friskare-medlem 2. Plantesygdom 3. Norsk hilsen Løsning: 1 dk-2920 - 701. Hellebard 1. Stor fladfisk 2. Spyd og økse i et 3. Skjald Løsning: 2 dk-2921 - 702. Helofyt 1. Solsikke-art 2. Nordlys 3. Sumpplante Løsning: 3 dk-2922 - 703. Helot 1. Slave 2. Fører af ballon 3. Dalafsnit af cirkel Løsning: 1 dk-2923 - 704. Henna 1. Løbe i takt 2. Rødlig-brunt farvestof 3. Frø fra asketræ Løsning: 2 dk-2924 - 705. Heptade 1. Klagesang 2. Voldsom klappen 3. Gruppe på syv Løsning: 3 dk-2925 - 706. Heraldik 1. Læren om våbenskjolde 2. Nervøst temperament 3. Avis-type Løsning: 1 dk-2926 - 707. Herd 1. Flok af dyr 2. Bund i ovn 3. Fyrstes krigsfolk Løsning: 2 dk-2927 - 708. Herold 1. Det samme som Harald 2. Meget gammelt offersted 3. Udråber, udsending Løsning: 3 dk-2928 - 709. Hippodrom 1. Hestevæddeløbsbane 2. Teaterrum 3. Motorcykel-opvisning Løsning: 1 dk-2929 - 710. Hostil 1. Stor bog m. prædiken-saml. 2. Fjendtlig, modvillig 3. Studenter-herberg Løsning: 2 dk-2930 - 711. Hovere 1. Udføre tvangsarbejde 2. Form for lakajer 3. Være skadefro Løsning: 3 dk-2931 - 712. Humid 1. Fugtig, våd 2. Blanding af menneske og dyr 3. Ydmyg Løsning: 1 dk-2932 - 713. Humus 1. Gråsort muserace 2. Plantebærende jordlag 3. Hoven, pralende Løsning: 2 dk-2933 - 714. Hurdle 1. Lave snoede flæser på kjole 2. Slide sig fordævet 3. Risgærde i væddeløb Løsning: 3 dk-2934 - 715. Hypokonder 1. Indbildt syge 2. Hestekender 3. Overordnet titel i Vatikanet Løsning: 1 dk-4072 - 716. Hystade 1. Smuk borddekoration 2. Hysterisk kvinde 3. Blomst formet af butterdej Løsning: 2 dk-2935 - 717. Iberis 1. Den spanske halvø 2. Flodsænkning 3. Plante af korsblomstfam. Løsning: 3 dk-2936 - 718. Ibrik 1. Vandkande 2. Slagbænk 3. Terningspil Løsning: 1 dk-2937 - 719. Idem 1. Evig og altid 2. Den (det) samme 3. Pandemærke Løsning: 2 dk-2938 - 720. Igloo 1. Sammenkomst 2. Langhåret gibraltar-abe 3. Eskimoisk snehytte Løsning: 3 dk-2939 - 721. Ignorans 1. Uvidenhed 2. Stråleglans 3. Nedsat hørelse Løsning: 1 dk-2940 - 722. Ikon 1. Spejlrefleks-kamera 2. Helligt billede 3. Græsk sagnfigur Løsning: 2 dk-2941 - 723. Imbecil 1. Ude af stand til 2. Indbygget soveafsnit 3. Meget dum Løsning: 3 dk-2942 - 724. Immun 1. Uimodt. for smitsom sygdom 2. Iransk præstelig overhovede 3. Grønlandsk slædehund Løsning: 1 dk-3696 - 725. Imperial 1. Længdegrad nord for London 2. Kejserlig 3. Udødelig Løsning: 2 dk-2943 - 726. Imposant 1. Samling af kloge til rådslagn 2. Yderst hellig 3. Meget imponerende Løsning: 3 dk-2944 - 727. Indienne 1. Tætvævet bomuldsstof 2. Leder af kvindekor 3. Stjerne i teaterstykke Løsning: 1 dk-2945 - 728. Indigo 1. Blues-melodi 2. Mørkeblåt farvestof 3. Krydderi Løsning: 2 dk-2946 - 729. Indolens 1. To elektriske strømmes møde 2. Linse, skifter farve eft. lyset 3. Ualmindelig ligegyldighed Løsning: 3 dk-2947 - 730. Infami 1. Nederdrægtighed 2. Barnlighed 3. Blodskam Løsning: 1 dk-2948 - 731. Influens 1. Virus-sygdom 2. Indflydelse 3. Velbegavet Løsning: 2 dk-2949 - 732. Inful 1. Brændselsolie 2. Uheldigt udseende 3. Katolsk bispehue Løsning: 3 dk-2950 - 733. Inhabil 1. Uegnet 2. Ubeboelig 3. Meget urolig Løsning: 1 dk-2951 - 734. Inrigger 1. Tvivlsom kvinde 2. Kaproningsbåd 3. Bondefanger Løsning: 2 dk-2952 - 735. Inserat 1. Kirurgisk indgreb 2. Blødgøringsmiddel 3. Annonce i blad Løsning: 3 dk-2953 - 736. Insipid 1. Fjantet, tåbelig 2. Meget giftig 3. Kunstig befrugtning Løsning: 1 dk-2954 - 737. Insulaner 1. Person med sukkersyge 2. Øboer 3. Fornærmelser Løsning: 2 dk-2955 - 738. Interim 1. Mellem-rim 2. Midterstykke 3. Foreløbig foranstaltning Løsning: 3 dk-2956 - 739. Intonere 1. Beg. musikstykke ell. sang 2. Spærre inde 3. Blande sig i Løsning: 1 dk-4073 - 740. Invar 1. Forkortelse af ordet Inventar 2. Nikkelstål 3. Nordisk drengenavn Løsning: 2 dk-2957 - 741. Invers 1. Indvendig 2. Opdagelse 3. Omvendt Løsning: 3 dk-3697 - 742. Isobar 1. Forbindelseslinie på vejrkort 2. Amerikansk drugstore 3. Portugisisk dronning Løsning: 1 dk-2958 - 743. Isop 1. Brændsel til atomreaktor 2. Velduftende krydderplante 3. Eventyrdigter Løsning: 2 dk-2959 - 744. Jako 1. Kafle-sort 2. Stor okse 3. Grå papegøje Løsning: 3 dk-2960 - 745. Jeton 1. Spillemærke 2. Kastespyd 3. Byggemateriale Løsning: 1 dk-2961 - 746. Jugere 1. Spille ungdommelig 2. Dømme, skønne om 3. Sejle et skib Løsning: 2 dk-2962 - 747. Junke 1. Preussisk herremand 2. Sammenpresse bilskrot 3. Kinesisk båd Løsning: 3 dk-3698 - 748. Jute 1. Tekstilstof 2. Nedsættende om jøde 3. Koreansk kampmetode Løsning: 1 dk-4074 - 749. Jøkel 1. Tidsafnit 2. Isbræ, gletscher 3. Lommelærke Løsning: 2 dk-4075 - 750. Kabuds 1. Kratagtig beplantning 2. Virksomheds-krak 3. Hue med øreklapper Løsning: 3

 Words and answers in the caps:

WordAlternative 1Alternative 2Alternative 3Answer
1Alamodisk1.Sørgmodig2.På mode3.AlmindeligLøsning:2
2Arrak1.Skældsord2.Smudsigt arbejde3.RisbrændevinLøsning:3
3Astsæl1.Afholdt person2.Astmatisk åndenød3.Brunspættet polarsælLøsning:1
4Agemel1.Fintmalet mel2.Vejstøv3.KøreposeLøsning:2
5Badskær1.Skænderi2.Person, som både er barber og læge3.Sløv knivLøsning:1
6Bagharpning1.Pløjning efter høst2.Hævning af dej3.Fint grus eller sandLøsning:3
7Bakkanal1.Vild fest2.Rende til dræning3.Luftkanal i en pibeLøsning:1
8Balhest1.Gl. belgisk hest2.Oval stoleryg3.Herre, som danser megetLøsning:3
9Barryg1.Fisk uden ryg- og bugfinner2.Udskæring i gl. badedragt3.Skænk i krostueLøsning:1
10Atling1.Muskuløs og stærk person2.Imitator3.Navn på iille andLøsning:3
11Basketag1.Gl. dueslag2.Brydekamp3.Flettet kurvLøsning:2
12Bilager1.Sammenpresset blomsterstøv2.Slagmark3.Fyrsteligt bryllupLøsning:3
13Birkeskriver1.Retsembedsmand2.Træædende bille3.SkovløberLøsning:1
14Blaapung1.Kænguruart2.Person med vandskræk3.Gl. fransk soldatLøsning:2
15Bomsadel1.Hårdt udstoppet sadel2.Holder, hvori bom er fæstnet3.Gummiplante med sadelformede bladeLøsning:1
16Blarpe1.Skvulpe2.Gl. musikinstrument3.Gnaven kvindeLøsning:1
17Brogfikke1.Indbinde bog2.Bukselomme3.Udsmykning på gl. skibeLøsning:2
18Brummetid1.Hjortens brøl i parringstiden2.Længde på fængselsstraf3.Stå i skammekrogenLøsning:1
19Brødring1.Fæste- eller forlovelsesring2.Udtryk for sult3.Skorpe på brødLøsning:3
20Bønse1.Gå til skrifte2.Udvidelse af ting3.LureLøsning:2
21Daldøs1.Søvndyssende tale2.Dykkersyge3.Leve over evneLøsning:3
22Dekolleteret1.Nedringet2.Dumpet til eksamen3.Vundet ved lodtrækningLøsning:1
23Dolhus1.Dukkehus2.Kålroulet3.GalehusLøsning:3
24Drejehals1.Nysgerrig person2.Bygfugl3.Hul, hvor skibsror er fæstnetLøsning:2
25Drivmur1.Mur vendt mod solsiden2.Ræling på tømmerflåde3.Doven, tvær personLøsning:1
26Dumpejagt1.Resultatløs jagt2.Indsamling af nedfaldsæbler3.Uanstændig dansLøsning:3
27Dælehave1.Vildtvoksende have2.Oplagsplads for tømmer3.GerrighedLøsning:2
28Faaremule1.Eksotisk plante2.Navn på æblesort3.Tungsindig personLøsning:2
29Fedepind1.Letantændelig træstykke2.Ædedolk3.Gl. Udtryk for kødbenLøsning:1
30Fjaske1.Sløse2.Sprøjte3.Snavse tilLøsning:3
31Fladdermine1.Opgivende ansigtsudtryk2.Sprængladning3.BundvandsfiskLøsning:2
32Flirke1.Fisk i brasenfamilien2.Lille fugl i spurvefamilien3.VrikkeLøsning:1
33Flirre1.Flirte2.Flænge i tøj3.Musikalsk udtrykLøsning:2
34Flægger1.Sko med hul i2.Pindebrænde3.SladderLøsning:3
35Flødeglut1.Forkælet barn2.Rester ved smørfremstilling3.Sur flødeLøsning:1
36Frugal1.Arrig person2.Frugtbar jord3.Tarvelig madLøsning:3
37Fugtle1.Væde2.Svampeart3.PrygleLøsning:3
38Fyldeso1.Øsekar2.Drikfældigt fruentimmer3.Aggressivt svinLøsning:2
39Galdre1.Synge trylleviser2.Skælde ud3.Optræde galantLøsning:1
40Geryst1.Kæbestød2.Dørindfatning3.StilladsLøsning:3
41Gibsinkel1.Trofæ af gibs2.Tov på sejlskib3.Flyder til fiskenetLøsning:2
42Gimpemølle1.Luftgynge2.Gl. udtryk for spinderok3.Art tørrestativLøsning:1
43Glamhul1.Åbning i hundehus2.Fejl i glas3.Hul øverst i kirkeLøsning:3
44Glavind1.Hård modvind2.Udfræsning i glas3.SværdLøsning:3
45Gnisle1.Skære tænder2.Gætte3.FryseLøsning:1
46Gribsmutter1.Fiskeredskab2.Jordemoder3.Falsk toneLøsning:2
47Hakkenyne1.Ynkelig person2.Gnaven kvinde3.Nedsættende om gl. klaverLøsning:2
48Hangrød1.Rødt slim fra en snegl2.Græde tørre tåder3.Grov byggrødLøsning:3
49Kelim1.Orientalsk tæppe2.Feltherre3.Muhamedansk hovedbeklædningLøsning:1
50Kavring1.Lukket kreds af højtstående personer2.Lille rundt brød3.HulrumLøsning:2
51Kattun1.Uddød kæmpefisk2.Natsværmerart3.BomuldLøsning:3
52Kimære1.Fantasifoster2.Germansk folkestamme3.TroskabsløfteLøsning:1
53Kinke1.Speciel lerbrænding2.Bugt på et tov3.LussingLøsning:2
54Kalamus1.Dagbog2.Labyrint3.Bedrejdende taleLøsning:3
55Kodille1.Handelsflåde2.Lille albue3.Tøjr til kreaturerLøsning:2
56Kohorte1.Baghave2.Kvægsygdom3.MarkblomstLøsning:1
57Kulak1.Nærig person2.Russisk storbonde3.Gl. kulpramLøsning:2
58Langskalle1.Strandfugl med langt næb2.Aflangt kranium3.FerskvandsfiskLøsning:2
59Lyske1.Udlufte2.Oversejl3.AfluseLøsning:3
60Molok1.Kort, sørgelig melodi2.Syrisk guddom3.Tjavset hårLøsning:2
61Mønning1.Lav tagryg2.Beboer på Møn3.Speciel behandling af metalLøsning:1
62Nimrod1.Bære nag2.Kartoffelagtig plante3.Lyrig jægerLøsning:3
63Nunatak1.Højt fjeld2.Overraskelsesangred3.GrantræLøsning:1
64Oftalmolog1.Fremtidsforsker2.Øjenlæge3.Bedragerisk videnskabsmandLøsning:2
65Pentagram1.Søkort2.Femtakket stjerne3.Et halvt gramLøsning:2
66Pipaluk1.Grønlandsk hovedbeklædning2.Papegøjeart3.Lang fletningLøsning:1
67Pokulere1.Holde enetale2.Vise sammenhold3.Være på drukLøsning:3
68Prunke1.Prale2.Overfuse3.Ræbe sigLøsning:1
69Rundmund1.Person som skamroser2.Fiskelignende hvirveldyr3.Gullig skærmplanteLøsning:2
70Ruptur1.Skideballe2.Hovedrengøring3.OverrivningLøsning:3
71Dyvelsdræk1.Udtryk for strækning af hørlagner2.Ildelugtende gummiharpiks fra skærmplante3.Gammelt udtryk for knibtangLøsning:2
72Mænade1.Skønhedskonkurrence for mænd2.Løssluppen kvinde3.Italiensk salatdressingLøsning:2
73Spølkum1.Trækumme til vaskning af mælkejunger2.Affaldsbeholder3.Stor kop uden hankLøsning:3
74Nardus1.Velduftende plante2.Narrens scepter3.Nordenfjords venskabsskålLøsning:1
75Øresvin1.En sladderkælling2.En øremærket gris3.DelfinartLøsning:3
76Safian1.Farvet læder2.Eksotisk krydderi3.Gejstligt overhovedLøsning:1
77Salep1.Gammelt lægemiddel2.Stivelsesstof fra rodknold3.StrandfuglLøsning:2
78Sadhu1.Pessimist2.Groft stolebetræk3.Hellig mandLøsning:3
79Sarabande1.Højtidelig dans2.Næsvist svar3.VovehalseLøsning:1
80Sari1.Svensk pigenavn2.Kvindedragt3.BarnesengLøsning:2
81Saprofyt1.Hykler2.Ornamenter på et sarkofag3.RådplanteLøsning:3
82Semafor1.Lyskurv2.Stjerneskud3.JordskælvLøsning:1
83Sedativ1.Sproglig kasus2.Beroligende middel3.Passiv personLøsning:2
84Serafisk1.Giftig fiskeart i Det Indiske Ocean2.Særlig form for bogtryk3.EngleagtigtLøsning:3
85Servil1.Underdanig og slesk2.Døvstum3.Reserveret holdningLøsning:1
86Shrapnel1.Skarpretterøkse2.Hult projektil fyldt med kugler3.Plante i nellikefamilienLøsning:2
87Simshøvl1.Gammeldags plov2.Arkæologisk graveredskab3.Høvl til fremstilling af gesimserLøsning:3
88Singaleser1.Indbygger på Ceylon2.Åndeligt tilbagestående person3.Engelsk miniature hundLøsning:1
89Skaberak1.Urostiftere2.Udsmykket hestedækken3.Møllignende utøjLøsning:2
90Skabilken1.Ferskvandsfisk2.Toplanternen på et skib3.Elendigt udseende personLøsning:3
91Skabrøs1.Uanstændig2.Overfusende3.Lufthul i et spisekammerLøsning:1
92Skinkel1.Vinkaraffel2.Wirestrop3.SvinerøgterLøsning:2
93Skolastik1.Instrument til udblokning af sko2.Vindermelding i et bestemt kortspil3.Middelalderlig filosofisk retningLøsning:3
94Skonrog1.Hård skibstvebak2.Asiatisk kæmpefugl3.Gammelt ildstedLøsning:1
95Skovlænge1.Tætvoksende træer2.Rem3.Skovarbejdernes skurLøsning:2
96Skumple1.Surmule2.Piske flødeskum3.HumpeLøsning:3
97Skvadronør1.Pralende person2.En slags troubadour3.EskadronhilsenLøsning:1
98Skydebomuld1.Særlig hurtigtvoksende bomuldsplante2.Et sprængstof3.Lyddæmpende stofLøsning:2
991.2.3.Løsning:
100Slavofil1.Ven af slavisk kultur2.Grov, buet træfil3.Samler af slavelitteraturLøsning:1
101Slof1.Koøje i et skib2.Sovekammerat3.Muhamedansk klædningsstykkeLøsning:2
1021.2.3.Løsning:
103Snive1.Sygdom hos heste2.Snyde3.Nyde snustobakLøsning:1
104Soffit1.Insekt2.Teaterdekoration3.Sammenføjning mellem to træstykkerLøsning:2
105Somalene1.Eneboer2.Gl. danks længdemål3.Sjusket kvindeLøsning:3
106Somnambulist1.Søvngænger2.Krybskytte3.SoldyrkerLøsning:1
107Soroptimist1.Afventende holdning2.Medlem af kvindelig filantropisk forening3.Sorgløs personLøsning:2
108Spindler1.Samleled til fiskesnører2.Snurretop3.LeddyrLøsning:3
109Sportel1.Lille kurv2.Atletisk3.Gipsafstøbning af fodaftrykLøsning:1
110Tamarisk1.Systematisk2.Buskart3.Russisk hovedbeklædningLøsning:2
111Tande1.Halskæde2.Stensætning3.Væge i fysLøsning:3
112Tein1.Stimulerende stof i te2.Norsk folkedragt3.MågeartLøsning:1
1131.2.3.Løsning:
114Teorem1.Præsteband2.Måleenhed for radioaktiv stråling3.LæresætningLøsning:3
115Tinpest1.Omdannelse af tin til pulver2.Metalforgiftning3.Betegnelse for rustLøsning:1
116Tjalk1.Strandfugl2.Art fladbundet skib3.SkrivekridtLøsning:2
117Tonsil1.Tysk lydrære2.Postalt udtryk for godstransport3.Om mandlerne i svælgetLøsning:3
118Torbist1.Bille-art2.Skambidt3.Overtroisk personLøsning:1
119Trakasseri1.Slidsomt arbejde2.Drilleri3.Speciel vævemetodeLøsning:2
120Troglodyt1.Geologisk forsker2.Gobledyr3.HuleboerLøsning:3
121Træsk1.Lumsk2.Forrådnelse i træ3.Gl. udtryk for pryglLøsning:1
1221.2.3.Løsning:
123Valm1.Fugemateriale2.Ækel3.Skrå tagfladeLøsning:3
124Vatre1.Frembringe krusninger på vandoverflade2.Bringe noget i vandret position3.Udstoppet med vatLøsning:1
125Vegsten1.Groft grus2.En art blød skifer3.MavesygdomLøsning:2
126Ventrikel1.Venstredrejet møtrik2.Vandlås3.Hulrum i organismenLøsning:3
127Verst1.Russisk mil2.Fladfisk3.Gl. vandpumpeLøsning:1
128Vindbøjtel1.Vindfang2.Opblæst person3.VejrhaneLøsning:2
129Vivarium1.Tumulter2.Euforiserende stof3.Kombination af akvarium og terrariumLøsning:3
130Vævling1.Rebstige2.Væveskammel3.Lille adræt personLøsning:1
131Vånd1.Smerte2.Tynd, smidig kæp3.Bundfald ved vinfremstillingLøsning:2
132Æon1.Græsk gud2.Luftart3.Langt tidsrumLøsning:3
133Rabulist1.Politisk ophidser2.Snu person3.JonglørLøsning:1
134Raillere1.Køre med tog2.Gøre nar af3.Flække muslingerLøsning:2
1351.2.3.Løsning:
136Røse1.Stendynge2.Aldrende kvinde3.Usand historieLøsning:1
137Rapning1.Plukning ad ænder2.Kalkpuds3.PiskningLøsning:2
138Renegat1.Flodmundig med kraftig strøm2.Renernes efterladenskaber3.Person, der svigter sin anskuelseLøsning:3
139Reussere1.Have succes2.Sydtysk befolkningsgruppe3.Trække sig tilbageLøsning:1
140Ripenser1.Udslæt på kroppen2.Indbygger i Ribe3.HesteraceLøsning:2
141Rispe1.Stjæle2.Sy noget sammen3.RidseLøsning:3
142Rosinante1.Gammel, mager hest2.Anstandsdame3.Udsmykning af hovedindgangLøsning:1
143Rotting1.Skrammel2.Spanskrør3.Lokalråd på IslandLøsning:2
144Rovse1.Røve2.Bavse3.RutscheLøsning:3
145Rudel1.Flok af dyr2.Firkant3.Uhøvlet træstammeLøsning:1
146Ruelse1.Henkogning2.Anger3.SammensværgelseLøsning:2
147Rækel1.Rodplante2.Gl. potte3.Lang, ranglet personLøsning:3
148Divination1.Forudsigelse2.Land underlagt en fremmed magt3.RegneartLøsning:1
149Vattersot1.Vandoverflade2.Sygdom med væskeophobning3.Langskaftet støvleLøsning:2
150Vælskbind1.Vandsugende bind2.Indbildsk person3.Bogbind med hjørner og ryg af skindLøsning:3
151Adonis1.Ung, smuk mand2.Adopteret udenlandsk barn3.Iskrystallers mønsterdannelseLøsning:1
152Afbigt1.Smutvej2.Bøn om tilgivelse3.Afbryde sin rejseLøsning:2
153Afbomme1.Bestemt vending med sejlbåd2.Afnipning af visne blade3.Tage vævet stof af vævenLøsning:3
154Afbyrd1.Afstamning2.Smide sin rygsæk3.Lille grønlandsk byLøsning:1
155Afbytte1.Om en stjålen genstand2.Bestemt træk i skak3.HøstresultatLøsning:2
156Afficere1.Lægge sidste hånd på et maleri2.Om en aftrædende office3.Gøre indtryk påLøsning:3
157Affange1.Aflivning af anskudt dyr2.Flå en ål3.Indfangning af kvæg til slagtningLøsning:1
158Aksiom1.Genstand der drejer sig om egen akse2.Selvindlysende grundsætning3.Mindre aktionLøsning:2
159Ampel1.Armen på en lampet2.Reservepropel3.HængeskålLøsning:3
160Amusant1.Fornøjelig2.Løgnehistorie3.Person, før han bliver amanuensisLøsning:1
161Approbere1.Afprøve2.Godkende3.Trække sig tilbageLøsning:2
162Arid1.Solo sangstykke2.En skrap dame3.TørLøsning:3
163Beflitte1.Bestræbe sig på2.Gøre indtryk3.Tinge om en prisLøsning:1
164Begitte1.Udfyldning af huller i væg2.Overfladebehandling i lerkunst3.Dekorere en lagkageLøsning:2
165Belukse1.Belure2.Person fra Beneluxlandene3.Bedrage på listig mådeLøsning:3
166Berapning1.Tyndt lag mørtel på mur2.Stjæle3.Indramning af maleriLøsning:1
167Blame1.Trin der indgår i tango2.Bebrejdelse3.FalmeLøsning:2
168Bigot1.Gammeldags armring2.Ejeren af bistader3.SkinhelligLøsning:3
169Blase1.Hudblære2.Kastredet gås3.Lille digtLøsning:1
170Bløse1.Øseske2.Blottelse3.Løsthængende bluseLøsning:2
171Brile1.En smal læsebrille2.Billeart3.FiskeredskabLøsning:3
172Braske1.Larmende tale2.Små braiserede kartofler3.Dyb stommeLøsning:1
173Deficit1.Udgang2.Kassemangel3.ForsvareLøsning:2
174Dandinere1.Tygge tyggegummi2.Spise god dansk mad3.SlingreLøsning:3
175Dagfald1.Dagens ophør2.En dags affald3.Uheldig hændelse i livetLøsning:1
176Dørns1.Tage en ordentlig lur2.Dagligstue3.Fyldning i dørLøsning:2
177Ekslibris1.Eks-kone2.Slibe skæret på kniv3.BogejermærkeLøsning:3
178Eligere1.Udvælge2.Blande to kemiske stoffer3.VejledeLøsning:1
179Elritse1.Elektrisk kniv2.Lille karpefisk3.At brændemærke dyrLøsning:2
180Embonpoint1.Point der gives dyr på dyrskue2.Hædersemblem3.Trivelig personLøsning:3
181Emhed1.Ubehagelig, flov smak2.Medlidenhed3.FugtkoncentrationLøsning:1
182Emolument1.Lille monument2.Enbedsmands biindtægt3.En kort øjeblikLøsning:2
1831.2.3.Løsning:
184Donatar1.Modtager af velgørenhedsgave2.Person, som afgiver blod3.Befolkning ved floden DonauLøsning:1
185Dossering1.Udmåling2.Skråning3.PassageLøsning:2
186Effilering1.Passere et madbord2.Udtynde hår3.Effektiv handlingLøsning:2
187Dubiosa1.Usikre fordringer2.Kopi3.Poetisk digtLøsning:1
1881.2.3.Løsning:
189Ekskvisit1.Udelukke2.Kort visit3.FortrinligLøsning:3
190Eksplorere1.Undersøge2.Forkorte en tekst3.Blive galLøsning:1
191Ekspurgere1.Udsætte2.Rense3.KopiereLøsning:2
192Elefantin1.Elefant baby2.Grundstof3.KlodsetLøsning:3
193Eksplikation1.Forklaring2.Mønster på stof3.Kedelig situationLøsning:1
194Elokvent1.Vægtenhed2.Veltalende3.ToneangivelseLøsning:2
1951.2.3.Løsning:
196Emmetropi1.Normalt syn2.Trosretning3.TropesygdomLøsning:1
197Enervation1.Deprimeret2.Udmattelse3.Være modstander afLøsning:2
198Entrements1.Kort klaverstykke2.Indgang3.MellemretLøsning:3
199Epigram1.Indskrift på gravmæle2.Ekspres telegram3.MåleenhedLøsning:1
200Eremit1.Snyltelarve2.Eneboer3.Navn på tagpladerLøsning:2
201Falsifikation1.Emne indenfor bogtrykkerkunst2.Ikke bestået eksamen3.ForfalskningLøsning:3
2021.2.3.Løsning:
203Fertil1.Afslutning2.Frugtbar3.BarnligLøsning:2
204Fiktion1.Blive smittet af sygdom2.Sammenslutning3.PåfundLøsning:3
205Fiole1.Tyk flaske med tynd hals2.Spille på violin3.5-linjet versLøsning:1
206Flanere1.Ajævn flade gøres plan2.Drive om i lediggang3.Svide plukket fjerkræLøsning:2
207Flytel1.Fad til flüte2.Flygtigt venskab3.Hotel for flyvepassagererLøsning:3
2081.2.3.Løsning:
209Gangræn1.Udtryk for kapgang2.Koldbrand3.RækværkLøsning:2
210Gingiva1.Gin-toddy2.Gl. symaskine3.TandkødLøsning:3
211Gnose1.Sanseindtrykkenes identificering med et begreb2.Opstoppernæse3.Jomfrunalsk dameLøsning:1
212Glutinøs1.En ske til mel2.Klæbrig3.Opstemt personLøsning:2
213Heptade1.Heppekor2.Forestilling der illustrerer en udvikling3.Gruppe på 7Løsning:3
214Hobo1.Landstryker2.Blæseinstrument3.Spættens redeLøsning:1
215Hypertrofi1.Overtro2.Sygelig vækst af et organ3.Kunsten at skrive smukke bogstaverLøsning:2
216Hæresi1.Si, der bruges ved syltning2.Lille hær af soldater3.KætteriLøsning:3
217Inkarnat1.Kødfarve2.Være befængt med ånder3.Sted, hvor dyr tages i plejeLøsning:1
218Innuere1.Indføre2.Antyde3.Lade som omLøsning:2
219Kakofoni1.Sindsygdom2.Udendørs teateroptræden3.Ildelydende musikLøsning:3
220Kamisol1.Lang ærmeløs damevest2.Solformørkelse3.Solsikke artLøsning:1
221Kalomel1.Melsort2.Et afførende middel3.En tusindedel kalorieLøsning:2
222Kampanile1.Mislykket kampagne2.Uvenskab3.Fritstående klokketårnLøsning:3
2231.2.3.Løsning:
224Kartograf1.Instrument til måling af hjertet2.Landkorttegner3.Kartoteks arkivarLøsning:2
225Karriol1.Fiasko2.Reol til at hænge på væggen3.Tohjulet, let vognLøsning:3
226Abstrus1.Uforståelig2.Indre organ3.Fugl af arten HelofynxLøsning:1
227Agape1.Sydeuropæisk plante2.Broderlig kærlighed3.Græsk gudindeLøsning:2
228Agora1.Uldsort2.Smerte3.TorvLøsning:3
229Alert1.Livlig2.Jordant3.Væsellignende dyrLøsning:1
230Alinere1.Fastgøre skib til kaj2.Fremmedgøre3.Slå streger på et stykke papirLøsning:2
231Ambulere1.Tale i vildelse2.Køre i ambulance3.Vandre omkringLøsning:3
232Amnesti1.Ophævelse af straf2.Hemmelig gang3.LungesygdomLøsning:1
233Ampul1.Lysekrone2.Glasbeholder til lægemidler3.Tyrkisk mandsdragtLøsning:2
234Andante1.Noget der går galt2.Digterværk3.Roligt tempoLøsning:3
235Anode1.Positiv elektrode2.At spille musik forkert3.Hyldestsang ved kroningLøsning:1
236Apanage1.Et skibs lasteevne2.Årpenge til fyrstelige3.Medgift ved indiansk bryllupLøsning:2
237Aptering1.Levering af færdiglavet mad2.Revselse af børn3.SkibsudstyrLøsning:3
238Atlask1.Svært, blankt stof2.Bog med landkort3.Povins i CanadaLøsning:1
239Avet1.Akavet2.Venstre om3.Del af låsetøjet på goværLøsning:2
240Badulje1.Franks suppe2.Kunstspring3.SkænderiLøsning:3
241Baj1.Løstvævet stof2.Havbugt3.Sort, klæbrig masseLøsning:1
242Baluster1.Kædedans2.Svungen trappe3.Kort, udbuet søjleLøsning:3
243Banjer1.Sove- og spiserum på skibe2.Musikinstrumenter3.LejesoldaterLøsning:1
244Barbe1.Skæg2.Fiskeart3.MindestenLøsning:2
245Bardus1.Line til telt2.Hovedbeklædning3.At ske bratLøsning:3
246Beklikke1.Bagvaske en person2.Reparere sko3.Drive omgang medLøsning:1
247Bengel1.Plantedel2.Slubbert3.Tysk urgersvendLøsning:2
248Bestykke1.Opdele jord2.Overdreven fedme3.Forsyne med skytsLøsning:3
249Biceps1.Stor bøjemuskel2.Særlig hvepseart3.Gammeldags cykelLøsning:1
250Bimbel1.Muntert lag2.Tønde til snaps ell. øl3.SkibssignalflagLøsning:2
251Bise1.Løbsk kvægflok2.Særlig måde at veje på3.Læg på kjoler, bluser o. lignLøsning:3
252Brøst1.Skade eller mangel2.Det øverste på forsvarsmur3.HvastLøsning:1
253Brynde1.Form for rustning2.Seksuelt begær3.SkovkantLøsning:2
254Daktyl1.Hovedpinetablet2.Søjlehoved3.VersefodLøsning:3
255Dekade1.Periode på 10 år2.Søjlegang i syden3.Afdelingsleder på universitetLøsning:1
256Demolere1.Opmåle en byggegrund2.Ødelægge bygninger3.Sejle fra kajLøsning:2
257Dente1.Musiktempo-angivelse2.Stor bunke af ophobede sten3.Dekorationsstribe på handskerLøsning:3
258Devot1.From person2.Skruegang på drejebænk3.Enerådig herskerLøsning:1
259Diskurs1.Faldende aktier2.Diskussion3.Skib der sejler forkertLøsning:2
260Doge1.Medicinske medikamenter2.Særlig reserveret plads i teatret3.Veneziansk statsover-hovedLøsning:3
261Done1.Snare til fuglefangst2.At give blod3.Fornem adalsdameLøsning:1
262Dryade1.Særlig tør sherry2.Skovnymfe3.Lerkar med fodLøsning:2
263Duerik1.Kælenavn for person der hedder Erik2.Bødkerværktøj3.HandueLøsning:3
264Eklatant1.Opsigtsvækkende2.Stærkt lugtende3.Ung skuespillerLøsning:1
265Emfase1.Parallelt forbundne ledninger2.Med eftertryk3.Hurtig behandling af sagLøsning:2
266Emte1.Sige en bemærkning2.Brændestabel3.Kort, remseagtig historieLøsning:3
267Essig1.Hidsig og ilter2.Varmblodig3.Lettere sindsforvirretLøsning:1
268Evaporere1.Tvangsforflytte2.Fordampe3.Sejle op mod vindenLøsning:2
269Evolere1.Udvikle nye kemiske stoffer2.Lave væbnet opstand3.Bevæge sig i formationLøsning:3
270Facil1.Være medgørlig2.Hvad der vedrører ansigtet3.Slutregning på opgaveLøsning:1
271Faktotum1.Et ubestrideligt bevis2.Uundværlig hjælper3.Opbevaringssted for gamle bøgerLøsning:2
272Fannik1.Officersgrad i hæren2.Lille fugl af spurvefamilien3.Person fra FanøLøsning:3
273Fenne1.Indgrøftet marskland2.Behandle bomuld3.AdvarselsbålLøsning:1
274Fjæl1.God ven2.Bræt3.En lille lurLøsning:2
275Florist1.Tilhænger af politisk parti2.Indbygger i Florence3.BlomsterelskerLøsning:3
276Flæg1.Vandplanter2.Flueart3.Kassabelt kødLøsning:1
277Fogliet1.Lille, indbundet bog2.Karaffel med lang hals3.Indgangsbøn i katolsk kirkeLøsning:2
278Frastand1.At være ugift2.Ulovligt salgssted3.Temmelig langt borteLøsning:3
279Frytle1.Plante af slægten Luzula2.Norsk betegnelse for amt3.Smile for sig selvLøsning:1
280Galpe1.Kaste op2.Råbe og skrige3.Halvtosset personLøsning:2
281Gavotte1.Grønsag2.Spansk henrettelses-maskine3.Fransk dansemusikLøsning:3
282Glander1.Lille kirtel2.Afsnit af hede3.BagtalelseLøsning:1
283Havblik1.Udsigt over vandet2.Vindstille over havet3.Tynd jernplade, der beskytter skibe mod isLøsning:2
284Herbarium1.Bassin med ferskvandsfisk2.Gl. udtryk for urtekræmmerbutik3.Samling af tørrede planterLøsning:3
285Hjald1.Stænger hvor høns sover2.Forsanger i gamle dage3.Afart af hampplantenLøsning:1
286Honnet1.Militær hilsen2.Ordentlig3.MusikinstrumentLøsning:2
287Hyssing1.Tynd line af hamp2.Mishagsytringer3.Giftig fiskLøsning:1
288Hønnike1.Gammel historie2.Ung høne3.LøvtræLøsning:2
289Høslæt1.Hudsygdom2.Eng på bjergside3.Det at slå høLøsning:3
290Inkurabel1.Uhelbredelig2.Værdiløs3.TempelLøsning:1
291Isop1.Udtryk fra fysikken2.Lille busk3.Græsk digterLøsning:2
292Kalmuk1.Særlig form for kajak2.Strikket hue3.Asiatisk personLøsning:3
293Kampanile1.Klokketårn2.Italiensk landskab3.TeplanteLøsning:1
294Kaolin1.Chokoladestof2.Porcelænsjord3.Kemisk grundstofLøsning:2
295Kapun1.Frø at ærteblomst2.Fangerredskab3.Kastreret haneLøsning:3
296Karnis1.S-formet led på gesims2.Gl. jysk for lille kat3.VinduessprosseLøsning:1
297Kasak1.Asiatisk rytter2.Trekvartlang kvindebluse3.FolkedansLøsning:2
298Kaverne1.Sydlandsk kro2.Kameldrift3.Hulrum i organLøsning:3
299Kinke1.Bugt på tov2.Børneleg3.ReparereLøsning:1
300Klire1.Afstemme bøger2.Vadefugl3.KlatreLøsning:2
301Labial1.Læbelyd2.Overkommelig3.Selvklæbende etiketLøsning:1
302Laf1.Pote2.Hule del af ske3.SkibsloftLøsning:2
303Lakune1.Havbugt2.Italiensk hovedbeklædning3.Manglende del af helhedLøsning:3
304Lampret1.Fiske-art2.Lille lampe3.Overdel af gl. frakkeLøsning:1
305Lapsus1.Særlig slags papir2.Fortalelse3.SpradebasseLøsning:2
306Lasere1.Dovne2.Pjalteproletariat3.Male med lasurfarveLøsning:3
307Lasting1.Tæt, stærkt stof2.Vedholdende3.Laste skibLøsning:1
308Legio1.Kortspil2.Utallig mængde3.HærafdelingLøsning:2
309Letal1.Grundstof2.Løs jord3.DødeligLøsning:3
310Levre1.Størkne2.Udlevere3.LivligeLøsning:1
311Liberi1.Forelskelse2.Uniform3.LastefuldhedLøsning:2
312Liere1.Danne forbund med2.Skråtstillede stivere3.Jævne med ægLøsning:3
313Lin1.Hørlærred2.Bindemiddel3.Stump snorLøsning:1
314Litani1.Landområde i Italien2.Kirke-bøn3.Verbalt slagsmålLøsning:2
315Lynne1.Åbne på klem2.Jysk for lynnedslag3.SindelagLøsning:3
316Madrigal1.Kort lyrisk digt2.Moderlig3.Indbygger i MadridLøsning:1
317Majuskel1.Forårsbebuder2.Stort trykt bogstav3.MistænksomhedLøsning:2
318Maki1.Adelsmand2.Overnaturlige evner3.Tæt buskadsLøsning:3
319Malier1.Indbygger på Mali2.Ondskabsfuldheder3.Fransk kagedejLøsning:1
320Malør1.Skør i hovedet2.Ubehagelig hændelse3.Forkert farveLøsning:2
321Mandril1.Lille frugt2.Øvrighedsperson3.Bavian-artLøsning:3
322Mansard1.Særlig slags tag2.Kortspil3.Ar efter sværdslagLøsning:1
323Marodør1.Landskabsarkitekt2.Deserteret soldat3.MedløberLøsning:2
324Mauve1.Fugleart2.Flytte væk3.Rødviolet farveLøsning:3
325Magære1.Arrig kvinde2.At lægge brød på plade3.At hadeLøsning:1
326Mentor1.Dyb sangstemme2.Rådgiver3.LøgnerLøsning:2
327Merino1.Legetøj2.By i Norditalien3.Fint uldstofLøsning:3
328Mikron1.1/1000 millimeter2.Kage3.SkibsurLøsning:1
329Miserede1.Uheldig hændelse2.Katolsk bøn3.UdsendeLøsning:2
330Mufti1.En slags vante2.Duftstof3.Muhamedansk retslærdLøsning:3
331Nabob1.Rigmand2.Palmetræ3.PigenavnLøsning:1
332Najade1.Klagesang2.Kildenymfe3.KlokketårnLøsning:2
333Narrifas1.Marcipanagtigt konfekture2.Lille trækdyr3.Naragtig personLøsning:3
334Nautil1.Blæksprutte2.Som vedrører havet3.Forstenet insektLøsning:1
335Negenøje1.Øjensygdom2.Fiske-art3.VandblomstLøsning:2
336Nekrose1.Bedøvelse2.Ørkenrose3.Hendøen af vævLøsning:3
337Nitid1.Elegant bogbind2.Aftenstid3.UfrugtbarLøsning:1
338Nomenklatur1.Tangenter på orgel2.Navngivningssystem3.Måde at synge påLøsning:2
339Nomisme1.Det aj rejse rundt2.At navngive3.LovbundethedLøsning:3
340Norne1.Skæbnegudinde2.Jysk for at sove dybt3.Kastreret grisLøsning:1
341Nulte1.Kærtegne lille barn2.Ordens-tal til nul3.Røre sammenLøsning:2
342Operist1.Rist i skorsten2.Tegning fra vikingetiden3.Medvirkende i operaLøsning:3
343Opulent1.Overdådig2.Gunstig3.Linse i kikkertLøsning:1
344Opvigle1.Vikle op2.Ophidse3.Tage sig sammenLøsning:2
345Orkis1.Blomst fra troperne2.Græsk gud3.Art håndarbejdeLøsning:3
346Palmette1.Ornament2.Vaccine3.Lille palmeLøsning:1
347Palpe1.Gale op2.Føletråd hos insekter3.PrædikestolLøsning:2
348Pampusse1.Steppe i Sydamerika2.Kæleord for kat3.TøffelLøsning:3
349Pandemi1.Epedemi2.Skuespil3.SkaldethedLøsning:1
350Panegyrik1.Naturlyrik2.Overdreven ros3.Tale i tungerLøsning:2
351Papil1.Som vedrører pavestaten2.Lille skriftlig hilsen3.Vorte på organLøsning:3
352Paré1.Væddemål2.Afværge3.Kurs 100Løsning:1
353Parese1.Slags makaroni2.Lammelse3.DansLøsning:2
354Partout1.Overalt2.Billet3.AbsolutLøsning:3
355Paskvil1.Smædeskrift2.Rolig3.AltertæppeLøsning:1
356Paspolere1.Gå pasgang2.Forsyne med belægning3.Pudse glas i lysekroneLøsning:2
357Paulun1.Silkeormens puppe2.Løyfald3.BoligLøsning:3
358Perial1.Let rus2.Midterlinie3.FarligLøsning:1
359Petition1.Lille del2.Ansøgning3.UdsendingLøsning:2
360Pikaresk1.Malerstil2.Tyrkisk bygning3.GavtyveagtigLøsning:3
361Portulak1.Plante af arten Portulaca2.Potugisisk bonde3.BlommebrændevinLøsning:1
362Rangel1.Legetøj for spædbørn2.Gå på sold3.Lang tynd fyrLøsning:2
363Rapsode1.Kort musikstykke2.Rappenskralde3.Person, der fremsiger heltedigtLøsning:3
364Rapunsel1.Plante-art2.Russisk tyran3.FangstredskabLøsning:1
365Ratihabere1.Gå baglæns2.Gøre retsgyldig3.Give godt rygteLøsning:2
366Receptur1.Brud på knogle2.Lægekronometer3.ApotekslokaleLøsning:3
367Refuge1.Trafikhelle2.Musikstykke fra barokken3.Komme mørtel mellem murstenLøsning:1
368Rejnfan1.Regnvejr2.Kurvblomst3.Mytologisk skikkelseLøsning:2
369Relatere1.Fortælle an skrøne2.Tilbageerobre3.Sætte i relation tilLøsning:3
370Reps1.Sfor med striber2.Frugter3.BrødkrummerLøsning:1
371Revir1.Horn2.Jagtområde3.BelægningLøsning:2
372Rikse1.Skælde ud2.Fare frem og tilbage3.VandhøneLøsning:3
3731.2.3.Løsning:
374Rur1.Industriområde2.Lag af småkrebs3.Løstvævet, tyndt stofLøsning:2
375Samun1.Slags kittel2.Krydderi3.Tør ørkenvindLøsning:3
376Sakristan1.Katolsk kirketjener2.Indisk provins3.Speciel lakridsrodLøsning:1
377Saldere1.Give hest seletøj på2.Fet at kontoen stemmer3.Have tømmermændLøsning:2
378Salicyl1.Fristed for afvigere2.Sovemiddet til hunde3.Kemisk stofLøsning:3
379Saling1.Afstivning af tværmast2.Beboer på ø3.Lille forsamlinghusLøsning:1
380Sandart1.Strandkunst2.Fiske-art3.VimpelLøsning:2
381Sandel1.Fodbeklædning til væddeløbshest2.Eksemplarisk livsførelse3.Ved af træerLøsning:3
382Sanikel1.Gammel lægeplante2.Hemmelighedsfuld3.Harpelignende instrumentLøsning:1
383Sape1.Syrligt vaskemiddel2.System af skyttegrave3.Tvægget sværdLøsning:2
384Sarg1.Arabisk kvindedragt2.Slebet kant i krystalgals3.Ramme, der bærer bordpladeLøsning:3
385Secernere1.Udskille2.Være militærnægter3.UndersøgeLøsning:1
386Sekant1.Person der hjælper ved duel2.Linie der afskærer del af cirkel3.NavigationsinstrumentLøsning:2
387Sepia1.Slange-art2.Lille afsides rum3.Brun farvetoneLøsning:3
388Sepsis1.Blodforgiftning2.Lille orkester3.Kritisk holdningLøsning:1
389Serøs1.Alvorlig2.Som ligner væske3.GennemsigtigLøsning:2
390Siklinge1.Lyde meget skingert2.Køkkentilbehør3.SnedkerredskabLøsning:3
391Simle1.Slags rundstykke2.Ør i hovedet3.Koge forsigtigtLøsning:1
392Sinecure1.File negle kunstfærdigt til2.Stilling med god løn og lidt arbejde3.Uhelbredelig sygdomLøsning:2
393Sinolog1.En indbildt syg2.Bog med farvebilleder3.Person der studerer kinesiskLøsning:3
394Sinter1.Mineralsk aflejring2.Gl. for centrum3.Spæner afstedLøsning:1
395Sirat1.Adelig titel2.Ornament3.Arabisk fængselLøsning:2
396Sjagger1.Udbrændte kul2.Sjosker3.Fugle-artLøsning:3
397Sjavs1.Kortspil2.Dårlig hygiejne3.Tysk hunderaceLøsning:1
398Skandere1.Gå efter i sømmene2.Sige vers med vægt på rytmen3.Små fjernsynskærmeLøsning:2
399Skarre1.Grønlandsk fugleart2.Landområde i Jylland3.Sammenføje tømmerLøsning:3
400Skilre1.Adskille med glasvæg2.Fortælle med lune3.Slingre afstedLøsning:1
401Skjaller1.Sludder2.Plante-art3.Optrædende sangereLøsning:2
402Skok1.Høj latter2.Grønsags-mix3.HøstakLøsning:3
403Skonto1.Rabat ved kontant betaling2.Italiensk kædedans3.Økonomisk sammenbrudLøsning:1
404Skulpe1.Venetiansk statue2.Blomsterfrugt3.Blive væk fra skoleLøsning:2
405Skætte1.Angstskrig fra måge2.Lille tønde3.Behandle hørLøsning:3
406Slethvar1.Flynder-fisk2.Eng i bjergdal3.Delfin-artLøsning:1
407Slidder1.Arbejdsom person2.Sludder3.Det bageste på hestevognLøsning:2
408Slup1.Sjaskvåd2.Afstand3.Slags robådLøsning:3
409Slæt1.Høhøst2.Hudsygdom3.StrygLøsning:1
410Smakke1.Kærtegne2.Fladbundet sejlskib3.Slank om taljenLøsning:2
411Smalte1.Om ting der er snævre2.Tesort til slankekure3.Blåt farvestofLøsning:3
412Smiget1.Vinduer med skrånende murkant2.Uniformsbluse3.Rosende omtaleLøsning:1
413Snik1.Sludder-ord2.Underside af mønt3.TræbeholderLøsning:2
414Solfege1.Persom som dårligt tåler sol2.Energiapparat3.HørelæreLøsning:3
415Somatisk1.Legemlig2.Typisk3.Søvngænger-tilstandLøsning:1
416Sordin1.Fiske-art2.Dæmper til strygeinstrument3.ItalienskLøsning:2
417Sottise1.Pestagtig sygdom2.Metode ved maling3.Dum handlingLøsning:3
418Soutenør1.Alfons2.Deserteret soldat3.SprængstofekspertLøsning:1
419Specie1.Møntenhed2.Lille småkage3.Låddent dyrLøsning:2
420Spergel1.Særligt slibelærred2.Grusmateriale3.Plante af slægten SpergulaLøsning:3
421Spirant1.Hæmmelyd2.Begynder3.Snoet spirLøsning:1
422Spleen1.Skotsk dans2.Livslede3.SuppeskeLøsning:2
423Stag1.Fyrig hest2.Lille hammer3.Wire til mastLøsning:3
424Stase1.Opstemning f.eks. af blod i årerne2.Klæde fint på3.Dække et lækkert bordLøsning:1
425Stev1.Stendynge2.Omkvæd3.Overtjener på skibLøsning:2
426Stod1.Træstub2.Spær under tag3.Flok af hesteLøsning:3
427Stolle1.Vandret grubegang2.Pelsforet frakke3.Fare forvirret omkringLøsning:1
428Stose1.Tale dårligt om person2.Sammensyning af stof3.Fornøjning på sceneLøsning:2
429Stup1.Afskåret træ2.Hest fra Sibirien3.TegneredskabLøsning:3
430Styne1.Beskære trækroner2.Fjerne tænder fra smågrise3.Beplante bar markLøsning:1
431Sutur1.Brud på benknogle2.Sammensyning af sår3.Tyrkisk embedsmandLøsning:2
432Svejfe1.Smelte metaller sammen2.Løsagtig person3.Tildanne træ efter krumme linierLøsning:3
433Svingel1.Tværstang hvor seletøjet fastgøres2.Muntert selskab3.Geving på fransk skrueLøsning:1
434Sybarit1.Grundstof2.Levemand3.Fagsprog om hammerLøsning:2
435Syld1.Fyldstof af bomuld2.Redskab til bagning3.BygningsfundamentLøsning:3
436Synode1.Stort kirkemøde2.Positiv elektrode3.HyldestsangLøsning:1
437Søjle1.Erklære sin kærlighed2.Flad broche3.Smattet føreLøsning:2
438Takle1.Spænde ben2.Smile i taknemmelighed3.Omvinde tov med garnLøsning:3
439Tande1.Den øverste del af væge2.Samle trådene på broderi3.Miste sine mælketænderLøsning:1
440Tarlatan1.Svindelagtig person2.Bomuldsstof3.Opretstående lille klaverLøsning:2
441Tave1.Lille aflukke2.Spindset pæl3.PlantestrimlerLøsning:3
442Tiara1.Pavens krone2.Diadem3.Fugl fra fortidenLøsning:1
443Timbre1.Jysk folkeslag2.Klangfarve3.PastelagtigLøsning:2
444Tonika1.Svensk kildevand2.Løsthængende klædedragt3.Grundtone i toneartLøsning:3
445Tonsur1.Barberet plet på issen2.Ar i ansigtet efter duel3.Særlig form for lakLøsning:1
446Travertin1.Gammel overtro2.Hård kalksten3.Vinderpokal i hestesportLøsning:2
447Trense1.Lokomotiv2.At rense fisk på maskine3.Let bidselLøsning:3
448Trilre1.Frembringe vibrerende toner2.Flette tovender, så de ikke trævler3.Goelogisk periodeLøsning:1
449Trokle1.Arbejde som en hest2.Sy med krydsede sting3.Skrige af grinLøsning:2
450Stjern1.Lille himmellegerne2.Gammelt udtryk for spidsen af skib3.Aftegning i panden på husdyrLøsning:3
451Abacus1.Kvadratiske del af søjlehoved2.Tuberkuløs hest3.En grovkornet spøgLøsning:1
452Abandon1.Indisk lægemiddel 2.Afståelse3.Gorilla-artLøsning:2
453Abaton1.Bygningsmateriale2.Lyde, der ligger over den menneskelige fatteevne3.Det allerhelligste i gr.-kat. KirkeLøsning:3
454Abderit1.Et tåbeligt menneske2.Zinkhætte til telefonpæl3.Maleri med vandfarverLøsning:1
455Abelit1.Marmoragtigt grundstof2.Sprængstof3.Forvitret søjleLøsning:2
456Abjekt1.Genstandsled2.Snushane3.ForkasteligLøsning:3
457Abominabel1.Afskyelig2.Krasbørstig3.Overdreven venligLøsning:1
458Absint1.Skør i bolden2.Grøn malurtlikør3.Nedsat synLøsning:2
459Absolvere1.Solens bane over nordhimlen2.Give løfte i retten3.Uddele syndsforladelseLøsning:3
460Abuli1.Sygelig viljeløshed2.Foderbræt til edderfugle3.Kaktusplante fra BagindienLøsning:1
461Adaptere1.Tage et barn til sig2.Tilpasse3.Male skibs undersideLøsning:2
462Addenda1.Mødeprotokol2.Skynd dig!3.BilagLøsning:3
463Additiv1.Tilsat stof2.Tallet over brøkstregen3.Latinsk kasusLøsning:1
464Adelfi1.Græsk spåmand2.Sammenvoksning af støvtråde3.Halvmåneformet cykelstativLøsning:2
465Aden1.Guldbroderet hestedækken2.Ottekantet malkestol3.Animalsk kirtelLøsning:3
466Adjoint1.Yngre officer2.Cannabis3.Lille cigarLøsning:1
467Admonere1.Beundre voldsdet2.Påminde3.Lægge penge til sideLøsning:2
468Adobe1.Tvekønnet havsdyr2.Græsk gudinde3.Soltørret murstenLøsning:3
469Advis1.Underretning2.Tidsskrift3.At godt rådLøsning:1
470Adyton1.Stemmeleje2.Det allerhelligste3.VitaminpilleLøsning:2
471Aerobatik1.Fnuglet stof2.Læren om cirkler3.KunstflyvningLøsning:3
472Afebril1.Feberfri2.Eengangsligther3.VoluminøsLøsning:1
473Affabel1.Gl. eventyr2.Hykle venlighed3.Emaljeret pibestopperLøsning:2
474Afoni1.Morsomhed2.Vestvendt port3.KlangløshedLøsning:3
475Afrikander1.Sydafrikaner af hvid afstamning2.Lerkrukke fra Senegal3.FrikendelsesdomLøsning:1
476Agami1.Feberfantasi2.Ugift stand3.FortidsøgleLøsning:2
477Agende1.Opførsel2.Handlende3.AlterbogLøsning:3
478Agnat1.Slægtning på mandssiden2.Smuk præstekjole3.Latinsk for lamLøsning:1
479Agoni1.Glædesbudskab2.Dødskamp3.BibiletteremLøsning:2
480Agraman1.Landbrugsekspert2.Syntetisk nylon3.KantebåndLøsning:3
481Akedi1.Livsglæde2.Arabisk embedsmand3.SøjlegangLøsning:1
482Akkolade1.Bombardement2.Omfavnelse3.KonfektLøsning:2
483Akkordion1.Svarende til2.Overensstemmelse3.TrækharmonikaLøsning:3
484Akme1.Højdepunkt2.Grundsætning3.Skæl i hårLøsning:1
485Akolut1.Urtepotteskjuler2.Katolsk messetjener3.Brunstig hamsterLøsning:2
486Akryl1.Pilleetui2.Krigsråb3.PlaststofLøsning:3
487Aksil1.Armhule2.Interventionscirkulation3.Sydfynsk skældsordLøsning:1
488Aktor1.Skuespiller2.Juridisk anklager3.Fætter til JupiterLøsning:2
489Aktuar1.Sydamerikansk strengeinstrument2.Skibslanterne, der lyser blåt3.Forsikrings-matematisk beregnerLøsning:3
490Akustik1.Et rums lydforhold2.Kinesisk lægekunst3.Oldgermansk for musicalLøsning:1
491Akvatel1.Seksbenet edderkop2.Husbådehotel3.VokabulariumLøsning:2
492Ale1.Kærtegne2.Løbe hurtigt3.Overgæret ølsortLøsning:3
493Alge1.Levtstående sporeplante2.Længer after3.HenrettelsesinstrumentLøsning:1
494Alkymi1.Læren om dialekter2.Guldmagerkunst3.Finsk lodsLøsning:2
495Allemande1.Samlingsråb2.Irsk tobaksmærke3.Langsom dansLøsning:3
496Alludere1.Hentyde2.Automatisk tegnestuelampe3.Kaste lys overLøsning:1
497Alumne1.Det fattigste lag i befolkningen2.Person, der bor på kollegium3.Blomst ved retterstedLøsning:2
498Ambra1.Bageste lygte på charabanc2.Grundstof nr. 1123.Forskellige vellugtende stofferLøsning:3
499Amnesi1.Hukommelsestab2.Fritagelse for straf3.BlodsygdomLøsning:1
500Animere1.Levendegøre2.Tilskynde3.ÅrstalsregnskabLøsning:2
501Apati1.Slå til Søren2.Næstekærlighed3.Total sløvhedLøsning:3
502Aplomb1.Selvsikkerhed2.Klos op ad3.I særdeleshedLøsning:1
503Apori1.Krus med hank i venstre side2.Rådvildhed, usikkerhed3.Spættet måge-artLøsning:2
504Arabesk1.Bitter drik2.Arabisk ørkenrytter3.Ornament af sammenslyngede figurerLøsning:3
505Argent1.Rede penge2.Den handlende3.Grammatisk udtrykLøsning:1
506Armada1.Pigenavn2.Orlogsflåde3.FimbulvinterLøsning:2
507Aside1.Vatteret sælskindsmuffe2.Overtræk på checkkonto3.VenstrehåndsarbejdeLøsning:3
508Ataman1.Røverhøvding2.Stangen, der holder en tandem sammen3.Lov om afskaffelsen af kobbermønterLøsning:1
509Attila1.Gammeldags filmfremviser2.Snorebesat mandsjakke3.Det samme som rumpsteakLøsning:2
510Aurora1.Berømmelse2.Operaarie3.MorgenrødeLøsning:3
511Avenu1.Bred gade med beplantning2.Overophedet3.Fyldepenspen i kryolitLøsning:1
512Avers1.Akavet2.Billedsiden af mønt3.Opslag på jakkeLøsning:2
513Babel1.Stor læsebog2.Babysprog3.Umoralsk byLøsning:3
514Bagger1.Grave- og muddermaskine2.Lille afdeling af skibe3.Køre baglænsLøsning:1
515Baldyre1.Stor dansekomsammen2.Brodere3.Sige sig skyldfriLøsning:2
516Balter1.Nordisk drengenavn2.Balløve3.Folkegruppe, der taler baltiskLøsning:3
517Bandura1.Russisk mandolinagtigt instrument2.Lægeligt indgreb3.Lang slængkappeLøsning:1
518Basal1.Stenart bl.a. på Færøerne2.Fundamental3.Lille sal i kælderenLøsning:2
519Bastille1.Arbejde meget hårdt2.Smittestof3.Slot med tårneLøsning:3
520Bat1.Boldtræ til forskellige sportsgrene2.Flagermuse-art3.Tabe i kortspilLøsning:1
521Baton1.Bygningsmateriale2.Taktstok3.BomuldsstofLøsning:2
522Begum1.Jysk stationsby2.Elastisk hagerem3.Dame af høj rangLøsning:3
523Bej1.Gl. tyrkisk embedstitel2.Tyktflytende sort masse3.Lille robådLøsning:1
524Betel1.Havnebassin2.Stimulerende tyggemiddel3.RugmelskageLøsning:2
525Bidevind1.Vind, der fremkalder frostskader2.Det at tænderne sidder skævt for hinanden3.Hårdt op mod vindenLøsning:3
526Bibamus1.Lad os drikke2.Museunge3.Løgvækst af liljefamilienLøsning:1
527Biberette1.Kælenavn for spædbørn2.Forædlet kaninpelsværk3.Fortælle løsLøsning:2
528Bidet1.Hesteseletøj2.Tandstilling3.SædebadekarLøsning:3
529Bifokal1.Brilleglas m. 2 slibninger2.Honning af særlige blomster3.Stort russisk drikkekarLøsning:1
530Bildbrev1.Slang for førerbevis2.Pantebrev i skib under bygning3.Økse med bredt bladLøsning:2
531Binom1.Lillebitte2.Indstrømmende luft3.ToleddetLøsning:3
532Biolit1.Bjergart2.Gl. biografteater3.SaftspændingLøsning:1
533Biplan1.Det indvendige af hvepsebo2.Flyvemaskine med 2 sæt vinger3.Politisk sammenslutningLøsning:2
534Birem1.Mindre sideflod2.Kreaturfoder3.Romersk skibLøsning:3
535Bismer1.Stangvægt med lod2.Syrlige bolsjer3.Lille pelsdyrLøsning:1
536Blamage1.Stor plet2.Bommert3.GenerthedLøsning:2
537Blason1.Ensartede lyde2.Gummilak3.VåbenskjoldLøsning:3
538Blessere1.Såre, krænke2.Vigte sig3.VelsigneLøsning:1
539Blide1.Skøjteløberfigur2.Kastemaskine3.FastgøreLøsning:2
540Blizzard1.Ladianorstamme2.Særlig firbensart3.Snegl ormLøsning:3
541Blurb1.Rosende annonce2.Uvished3.Tygget papirLøsning:1
542Bobine1.Løsagtig kvinde2.Garnspole3.Opsat frisureLøsning:2
543Bojar1.Gl. marmeladekrukke2.Langsom begyndelse3.Slavisk adelsmandLøsning:3
544Bolide1.Ildkugle2.Om dårlige huse3.Smertestillende middelLøsning:1
545Bolus1.Blodsugende insekt2.Brunt farvestof3.Afstand fra et givet punktLøsning:2
546Bonad1.Behandling af parketgulve2.God appetit3.Vægtæppe m. vævet mønsterLøsning:3
547Bonitet1.Beskaffenhed2.Velgørenhed3.Slags pantebrevLøsning:1
548Bonnet1.Ærlig2.Hue3.HalvstøvleLøsning:2
549Bonsens1.Særligt gasapparat2.Vrøvl3.Sund fornuftLøsning:3
550Bora1.Kold vind ved stejle kyster2.Sjal af fjer3.Provins i SenegalLøsning:1
551Bossere1.Avancere i graderne2.Udføre kunstarbejde3.Lægge an påLøsning:2
552Bouillon1.Tapperhedsmedalje2.En art luftskib3.Kraftig kødsuppeLøsning:3
553Brava1.Bifaldsråb til kvinde2.Bjergart3.Storstilet praleriLøsning:1
554Brodøse1.Spølkum2.Brodererske3.Fast forbindelse over flodLøsning:2
555Brunel1.Tysk ølsort2.Lille hunderace3.Stof, især til skaftestøvlerLøsning:3
556Buffet1.Disk i restaurant2.Lille æske med låg3.Stik-i-rend drengLøsning:1
557Budeje1.Moseblomst2.Malkepige3.Til lånsLøsning:2
558Bukoliker1.Misbruger af morfin2.Ostemasse3.Person, med lyst syn på livetLøsning:3
559Bulle1.Pavelig forordning2.Mærke efter slag3.Løbe hid og didLøsning:1
560Buran1.Gasart2.Snestorm i Nordasien3.Tropisk slyngplanteLøsning:2
561Burnus1.Omgang2.Indespærring p.g.a. smugleri3.Ulden kappe med hætteLøsning:3
562Butler1.Hushovmester2.Gammel forlader3.Lille sejlbådLøsning:1
563Børtle1.Røre sammen2.Danne fold på blik3.Håndværk m. tøndefremstillingLøsning:2
564Brandy1.Svensk fyrretræsart2.Spil på isbane3.Destilleret spiritusLøsning:3
565Celeber1.Stærkt omtalt2.Sleben ædelsten3.Duftkirtel hos hjortLøsning:1
566Celeste1.Gennemsigtigt stof2.Slags klaver3.Græsk ungdomsgudLøsning:2
567Centurie1.Hvas kvinde2.Hemmeligt dokument3.Romersk hærafdelingLøsning:3
568Caloric1.Svensk punch2.Højt sømærke3.2-hjulet hestevognLøsning:1
569Citadel1.Bistade2.Lukket fæstningsværk3.Fransk for forstådLøsning:2
570Clou1.Den hvide af de tre klovner2.Bifald3.HøjdepunktLøsning:3
571Dandere1.Drive den af2.Latinsk for de første danskere3.Skrive vers på særlig rytmeLøsning:1
572Decibel1.Antikt sengemøbel2.Mål for lydstyrke3.FølgesvendLøsning:2
573Decal1.Periode på 10 år2.Leder ad fakultet3.OverføringsbilledeLøsning:3
574Degout1.Afsky2.Afdød3.MisgerningLøsning:1
575Dekagon1.Ryttersoldat2.Tikant3.Kemisk forbindelseLøsning:2
576Dekort1.Skitse over vejnet2.Overdrevent smykket3.Afslag i prisLøsning:3
577Defendere1.Forsvare2.Fjerne bark af træer3.Høste horLøsning:1
578Demens1.Letfattelig2.Åndelig sløvhed3.Tildeling af landLøsning:2
579Dible1.At få bolden udenom en modstander2.Sy mønstre på stof3.Så i rækkerLøsning:3
580Digredere1.Gå bort fra emnet2.Fjerne militær rang3.Angive tempoLøsning:1
581Disponent1.Oplæsning2.Forretningsfører3.Behagelig lediggangLøsning:2
582Dosere1.Sidde model2.Give skrå kant3.Foreskrive dosis af lægemiddelLøsning:3
583Dolfin1.Guldmakrel2.Tandhval3.TronarvingLøsning:1
584Drapa1.Store gardiner2.Oldnordisk heltedigt3.Slå ihjelLøsning:2
585Duktil1.Overjordisk fornemmelse2.Hærfører3.Som lader sig udvideLøsning:3
586Duvetine1.Blødt, låddent stof2.Infanterisoldat3.Indisk adelsdameLøsning:1
587Ebonit1.Lækkert måltid2.Hårdt gummistof3.EneboerLøsning:2
588Edikt1.En udsendt prælat2.Grøftekant3.ForordningLøsning:3
589Efor1.Legatbestyrer2.Foranstillet3.Løber hurtigtLøsning:1
590Ekloge1.Afskærmet rum2.Hyrdedigt3.Forsamling af vismændLøsning:2
591Ekskurs1.Gammel rute2.Forhenværende officer3.SidebemærkningLøsning:3
592Elbutte1.Flynderart2.Tidligt ringeapparat3.DynamoLøsning:1
593Elevere1.Gevinstkupon i tipning2.Hæve, løfte3.Vælge til embedeLøsning:2
594Emesis1.Fjern slægtning2.Hævn3.OpkastningLøsning:3
595Enfilere1.Beskyde på langs2.Behandle sild3.Gå forbi en række f.eks. soldaterLøsning:1
596Epilere1.Stikke af2.Fjerne hår3.Lægge sammenLøsning:2
597Eremit1.Forstening fra Jura-tiden2.Søpindsvin3.EneboerLøsning:3
5981.2.3.Løsning:
599Esprit1.Hårvand2.Åndfuldhed3.CellelagLøsning:2
600Epistel1.Lille dekoreret skydevåben2.Kvindelig fangevogter3.Litterært skrift i brevformLøsning:3
601Esoterisk1.Strengt faglig2.Vellugtende3.Forsikrings-udtrykLøsning:1
602Espalier1.Stribe på sider af bukser2.Tremmeværk til planter3.OfficerstitelLøsning:2
603Estakade1.Hovedgade i storby2.Løgnehistorie3.Pæle om vandarealLøsning:3
604Estampe1.Kobberstik, stålstik2.Frimærkeark3.Forhøjning til orkesterLøsning:1
605Estime1.Flok af fisk2.Agtelse3.AfgangspunktLøsning:2
606Etagere1.Fremmedartethed2.Kuskeplads i drosche3.Hyldemøbel til nipsLøsning:3
607Etalon1.Standardmål, møntfod2.Hærafdeling3.Puppe fra silkeormLøsning:1
608Etik1.Lille billedbog2.Morallære3.Sindrigt broderiLøsning:2
609Etnark1.Sagnskib2.Udstanset papir3.FolkeherskerLøsning:3
610Etnografi1.Folkebeskrivelse2.Pladeætsning3.Læren om vulkanerLøsning:1
611Etude1.Svovlholdig stenart2.Musikalsk øvelsesstykke3.BørnelegLøsning:2
612Eufoni1.Biflod til Tigris2.Vildt opstemt3.VellydLøsning:3
613Evasiv1.Undvigende2.Vandplante med lange frøhår3.Tung belastningLøsning:1
614Fabulere1.Afveje rismel2.Opfinde historier3.Mennesker på evig vandringLøsning:2
615Faeton1.Prydgenstand2.Mål for skibs lasteevne3.Firhjulet vognLøsning:3
616Faible1.Forkærlighed for noget2.Høj feber3.Let svæveflymodelLøsning:1
617Faktuel1.Vedrørende regnskab2.Virkelig3.Medarbejder på avisLøsning:2
618Falanks1.Modeglad yngling2.Tysk ølsort3.Slagorden af fodfoldLøsning:3
619Falerner1.Syditaliensk vin2.Svindler3.Helligdom blandt hodningeLøsning:1
620Fallere1.Skubbe foran2.Mislykkes3.Det samme som avnerLøsning:2
621Fango1.Sydlandsk frugt2.Islandsk fugleart3.Vulkansk slamLøsning:3
622Farandole1.Provencalsk dans2.Bredbladet huggert3.Bogtrykker-udtrykLøsning:1
623Faun1.Gl. mål2.Skovgud3.BlomsterfloraLøsning:2
624Favus1.Sløvagtighed2.Nordgående passatvind3.HudsygdomLøsning:3
625Fele1.Norsk violin2.Slå fejl3.Drive den afLøsning:1
626Fennek1.Krydderurt2.Ørkenræv3.Afskaffet militær rangLøsning:2
627Fetalje1.Skibssejldel2.Brunt bejdsemiddel3.ProviantLøsning:3
628Fiale1.Slankt spir2.Afslutning3.Redskab til at tugte medLøsning:1
629Fidel1.Strygeinstrument2.Overdrevent indsmigrende3.Papirstump til at tænde tobakLøsning:2
630Fikspunkt1.Stedet hvor 2 bjergpas krydses2.Det gradantal hvor en væske koger3.Udgangspunkt for målingLøsning:3
631Fiktil1.Formet i ler2.Opdigtet3.FingernemLøsning:1
632Filantrop1.Frimærkesamler2.Menneskeven3.Spejder-afdelingLøsning:2
633Filigran1.Nordamerikansk træsort2.Meget fjern slægtning3.Smykkearbejde m. guld ell. sølvtrådLøsning:3
634Filtron1.Trylledrik2.Slags af elektromotor3.Groft vævet stofLøsning:1
635Fingere1.Pille ved2.Lade som om3.HavnemolerLøsning:2
636Finkel1.Geometrisk figur2.Gammeldags træøse3.Simpel brændevinLøsning:3
637Fiskal1.Vedrørende statskassen2.Fiskegroj3.Korkagtigt vedLøsning:1
638Fissil1.Forstening2.Som kan kløves3.AngrebsraketLøsning:2
639Flakon1.Opristede majskorn2.Kvindelist3.Lille parfumeflaskeLøsning:3
640Flattere1.Smigre2.Udjævne3.SeletøjLøsning:1
641Flegma1.Udslæt2.Urokkelig sindsligevægt3.Særlig form for surdejLøsning:2
642Fleksion1.Spejlbillede2.Hurtig handlen3.Bøjning af lemLøsning:3
643Floks1.Blomst af arten Phlox2.Straks, med det samme3.Samling kreaturerLøsning:1
644Flop1.At tabe bolden2.Fiasko3.Særligt udspringLøsning:2
645Flus1.Kunstfoer i frakke2.Sød form for tobak3.Smeltning af mineralerLøsning:3
646Fløte1.Lade tømmer flyde ned af flod2.Langstrakt form for franksbrød3.Svensk for fløjteLøsning:1
647Fobi1.Ovre2.Angst3.TryllekuntsLøsning:2
648Fonasteni1.Pladespiiler-ekspertviden2.Forstenet træstamme3.StemmesvækkelseLøsning:3
649Fonolit1.Dagbjergart2.Gl. radio3.Oprindeligt navn for pick-upLøsning:1
650Fosgen1.Kildevæld2.Giftig luftart3.SelvlysendeLøsning:2
651Fragil1.Munkeorden2.Åndeagtig3.SkrøbeligLøsning:3
652Fragrans1.Stærk duft2.Stråleskær3.Det nederste af bomLøsning:1
653Frappant1.En slags veksel2.Forbløffende3.IntetsigendeLøsning:2
654Freske1.Spølkum2.Lokkelyd3.VægmaleriLøsning:3
655Frugal1.Tarvelig, beskeden2.Gl. musikstykke3.ØrkesløstLøsning:1
656Fugtel1.Murerredskab2.Militær afstraffelse3.Skydeskive formet som en fuglLøsning:2
657Furnere1.Afbrænde2.Vende tilbage3.FremskaffeLøsning:3
658Furtiv1.Hemmelig2.Grammatisk udtryk3.FrugtbarLøsning:1
659Fuselage1.Eddike-dressing2.Flyvemaskines krop3.Hjemmelavet snapsLøsning:2
660Futil1.Ude i fremtiden2.Ventil, der åbnes ved lavt tryk3.IntetsigendeLøsning:3
661Fytogen1.Aflejring af planterester2.Fotografisk proces3.Leder af genoptræningscenterLøsning:1
662Føn1.Gl. for Fyn2.Varm faldvind3.GletcherLøsning:2
663Føtor1.Bugserline2.Lille plads3.Dårig åndeLøsning:3
664Gabarre1.Bred flodpram2.Artistoptræden3.Vægtenhed for ædelmetalLøsning:1
665Galease1.Sukkerbestanddel2.To-mastet skib3.LejekontraktLøsning:2
666Galmej1.Gul sommerblomst2.Hvepsebo3.ZinkmalmeLøsning:3
667Gambe1.Strygeinstrument2.Kortspil uden billedkort3.VæddemålLøsning:1
668Gambit1.Indbygger i Gambia2.Åbning i skak3.AntilopeartLøsning:2
669Gaur1.Distriktsleder i Tyskland2.Multebær-krat3.VildokseLøsning:3
670Gedakt1.Dækket orgelstemme2.Tænkt alvorlight over3.Afsnit af teaterstykkeLøsning:1
671Gekko1.Genlyd2.Lille øgle3.Gå i gangLøsning:2
672Floskulere1.Sætte lys på2.Komme i uføre3.Bruge floskerLøsning:3
673Fuks1.Dårligste elev i klassen2.Med det samme3.SkorstenspibeLøsning:1
6741.2.3.Løsning:
675Genser1.Varmvandskilde2.Person fra Gent3.Sømandstrøje (blå)Løsning:3
676Gentil1.Nobel, høflig2.Overdrevent folkelig3.Lille koral-øLøsning:1
677Genuin1.Engelsk møntsort2.Uforfalsket, naturlig3.Indbygger i GenuaLøsning:2
678Georgette1.Lille enspændevogn2.Hat med sort slør3.Fint vævet silke- ell. rayonstofLøsning:3
679Gerigt1.Indfatning om dør ell. vindue2.Mundtlig historieoverlevering3.Bemægtiget sigLøsning:1
680Geronter1.Tysk officerstitel2.Græske rådsherrer3.Bødker-værktøjLøsning:2
681Gest1.Genfærd2.Jungmand på skib3.Højtliggende hedelandLøsning:3
682Gige1.Gl. strygeinstrument2.Menneskemodel til syning3.HestevognLøsning:1
683Gimpe1.Bumle af sted2.At hækle3.Drikke i små slurkeLøsning:2
684Glavind1.Let fjordbrise2.Snoet spir3.Gl. for lanse, spydLøsning:3
685Glime1.Islandsk for at brydes2.Skinne klart3.Sydamerikansk citrusfrugtLøsning:1
686Glosar1.Bjergkæde i Harzen2.Ordliste3.RyttersoldatLøsning:2
687Gnose1.Spare, spinke2.Blande sig i strid3.Genstands-erkendelseLøsning:3
688Gnejs1.Krystallinsk skifer2.Lille spinkel dreng3.OverkådLøsning:1
689Gorgon1.Oste-sort2.Kvindeligt uhyre3.Russ. fyrsteLøsning:2
690Grege1.Tildanne voks2.Gørtler-redskab3.RåsilkeLøsning:3
691Gruder1.Brunkulskoks2.Tænke anspændt over3.Gamle vismændLøsning:1
692Gufa1.Lille fiske-art2.Rund, flettet båd3.Slang Smager godtLøsning:2
693Gusle1.Småregne2.Tilføre gødning3.Enstrenget instrumentLøsning:3
694Gusto1.Nydelse, fornøjelse2.Afskyvækkende3.ÅndLøsning:1
695Gyge1.Fiske-æglægning2.Jætte-kvinde3.BørnelegLøsning:2
696Gøs1.Tæt tåge2.Vandbeholder af træ3.Lille orlogsflagLøsning:3
697Habitat1.Dyrs boplads2.Lov-kompleks3.IndbyggerLøsning:1
698Haiku1.Oprørsleder2.Japansk digtform3.Tyfon i troperneLøsning:2
699Halma1.Finsk delikatesse2.Isoleringsmateriale3.Gl. brætspilLøsning:3
700Hejduk1.Ungarsk friskare-medlem2.Plantesygdom3.Norsk hilsenLøsning:1
701Hellebard1.Stor fladfisk2.Spyd og økse i et3.SkjaldLøsning:2
702Helofyt1.Solsikke-art2.Nordlys3.SumpplanteLøsning:3
703Helot1.Slave2.Fører af ballon3.Dalafsnit af cirkelLøsning:1
704Henna1.Løbe i takt2.Rødlig-brunt farvestof3.Frø fra asketræLøsning:2
705Heptade1.Klagesang2.Voldsom klappen3.Gruppe på syvLøsning:3
706Heraldik1.Læren om våbenskjolde2.Nervøst temperament3.Avis-typeLøsning:1
707Herd1.Flok af dyr2.Bund i ovn3.Fyrstes krigsfolkLøsning:2
708Herold1.Det samme som Harald2.Meget gammelt offersted3.Udråber, udsendingLøsning:3
709Hippodrom1.Hestevæddeløbsbane2.Teaterrum3.Motorcykel-opvisningLøsning:1
710Hostil1.Stor bog m. prædiken-saml.2.Fjendtlig, modvillig3.Studenter-herbergLøsning:2
711Hovere1.Udføre tvangsarbejde2.Form for lakajer3.Være skadefroLøsning:3
712Humid1.Fugtig, våd2.Blanding af menneske og dyr3.YdmygLøsning:1
713Humus1.Gråsort muserace2.Plantebærende jordlag3.Hoven, pralendeLøsning:2
714Hurdle1.Lave snoede flæser på kjole2.Slide sig fordævet3.Risgærde i væddeløbLøsning:3
715Hypokonder1.Indbildt syge2.Hestekender3.Overordnet titel i VatikanetLøsning:1
716Hystade1.Smuk borddekoration2.Hysterisk kvinde3.Blomst formet af butterdejLøsning:2
717Iberis1.Den spanske halvø2.Flodsænkning3.Plante af korsblomstfam.Løsning:3
718Ibrik1.Vandkande2.Slagbænk3.TerningspilLøsning:1
719Idem1.Evig og altid2.Den (det) samme3.PandemærkeLøsning:2
720Igloo1.Sammenkomst2.Langhåret gibraltar-abe3.Eskimoisk snehytteLøsning:3
721Ignorans1.Uvidenhed2.Stråleglans3.Nedsat hørelseLøsning:1
722Ikon1.Spejlrefleks-kamera2.Helligt billede3.Græsk sagnfigurLøsning:2
723Imbecil1.Ude af stand til2.Indbygget soveafsnit3.Meget dumLøsning:3
724Immun1.Uimodt. for smitsom sygdom2.Iransk præstelig overhovede3.Grønlandsk slædehundLøsning:1
725Imperial1.Længdegrad nord for London2.Kejserlig3.UdødeligLøsning:2
726Imposant1.Samling af kloge til rådslagn2.Yderst hellig3.Meget imponerendeLøsning:3
727Indienne1.Tætvævet bomuldsstof2.Leder af kvindekor3.Stjerne i teaterstykkeLøsning:1
728Indigo1.Blues-melodi2.Mørkeblåt farvestof3.KrydderiLøsning:2
729Indolens1.To elektriske strømmes møde2.Linse, skifter farve eft. lyset3.Ualmindelig ligegyldighedLøsning:3
730Infami1.Nederdrægtighed2.Barnlighed3.BlodskamLøsning:1
731Influens1.Virus-sygdom2.Indflydelse3.VelbegavetLøsning:2
732Inful1.Brændselsolie2.Uheldigt udseende3.Katolsk bispehueLøsning:3
733Inhabil1.Uegnet2.Ubeboelig3.Meget uroligLøsning:1
734Inrigger1.Tvivlsom kvinde2.Kaproningsbåd3.BondefangerLøsning:2
735Inserat1.Kirurgisk indgreb2.Blødgøringsmiddel3.Annonce i bladLøsning:3
736Insipid1.Fjantet, tåbelig2.Meget giftig3.Kunstig befrugtningLøsning:1
737Insulaner1.Person med sukkersyge2.Øboer3.FornærmelserLøsning:2
738Interim1.Mellem-rim2.Midterstykke3.Foreløbig foranstaltningLøsning:3
739Intonere1.Beg. musikstykke ell. sang2.Spærre inde3.Blande sig iLøsning:1
740Invar1.Forkortelse af ordet Inventar2.Nikkelstål3.Nordisk drengenavnLøsning:2
741Invers1.Indvendig2.Opdagelse3.OmvendtLøsning:3
742Isobar1.Forbindelseslinie på vejrkort2.Amerikansk drugstore3.Portugisisk dronningLøsning:1
743Isop1.Brændsel til atomreaktor2.Velduftende krydderplante3.EventyrdigterLøsning:2
744Jako1.Kafle-sort2.Stor okse3.Grå papegøjeLøsning:3
745Jeton1.Spillemærke2.Kastespyd3.ByggematerialeLøsning:1
746Jugere1.Spille ungdommelig2.Dømme, skønne om3.Sejle et skibLøsning:2
747Junke1.Preussisk herremand2.Sammenpresse bilskrot3.Kinesisk bådLøsning:3
748Jute1.Tekstilstof2.Nedsættende om jøde3.Koreansk kampmetodeLøsning:1
749Jøkel1.Tidsafnit2.Isbræ, gletscher3.LommelærkeLøsning:2
750Kabuds1.Kratagtig beplantning2.Virksomheds-krak3.Hue med øreklapperLøsning:3

Back to sets and series

© 2003-2010 Kimmo Nieminen
Last updated 28.04.2007