Celestial Crown Cap Celestial Crown Cap - www.crowncaps.net
 Home
 Collection
 Contact
 Info
 Links
 Trade
 Guestbook
 What's new
 Search
 Sets & series
 Pictures
 PictureCut
 Black list

Sets & series > Denmark > Fuglsang Sønderjyllandsserien, background pictures (19??)

 38 of at least 495 caps.

Fuglsang Sønderjyllandsserien dk-05169 - 10. Den store slotspræstegård i Augustenborg (Palævej 7) er opført i 1776. dk-05170 - 38. Kong Christian IV gav den 22.2.1611 tilladelse til en indsamling til fordel for de skadelidte i Aabenraa efter branden i 1610. dk-05171 - 46. Branderup vandmølle nævnes i 1582. dk-05172 - 55. I 1528 gennemførte den senere konge Christian II som hertug den lutherske reformation i Haderslev og Tørning len. dk-05173 - 74. Slotsvandmøllen i Aabenraa, som er opført i midten af det femtende århundrede, har været stærkt befæstet. Man ser endnu skydeskårene. dk-05174 - 90. Dybbølstenen eller Barstenen er 8,8 m lang, 7,6 m bred og 2,7 m høj og blev kastet af en kæmpepige efter en utro kæreste. dk-05175 - 96. I 1885 havde Flensborg-Egernsund-Sønderborg Dampskibsselskaber 15 skibe i fart, og de befordrede i alt 258.000 passagerer. dk-05176 - 112. Aabenraa maleren Jes Jessen, læremesteren for Eckerberg, levede fra 1743-1807. dk-05177 - 116. I 1872 bestemmes i Sonderborg, at ingen skoleklasser for 1-3 årg mø have mere end 80 elever. dk-05178 - 120. Kloster-mærken fordobler hvert år i nogle dage antallet af mennesker i Løgumkloster. dk-05179 - 127. 2 km syd for Rudbøl ligger Nolde-museet med mange farverige malerier. dk-05180 - 140. Haderslev Domkirke har Danmarks mest markante gotiske korgavl. dk-05181 - 162. Haderslev Amts Jernbaner nedlagdes i årene 1932 til 1939. Den sidste strækning var Toftlundbanen. dk-05182 - 195. Ved et gavebrev fra Christian III i 1550 sikredes for første gang i fast skolevæsen i Sønderborg. dk-05183 - 196. Aabenraa rådhus er opført 1828-30 efter tegninger af den kendte danske arkitekt C.F. Hansen. dk-05184 - 198. I St. Nicolaj kirke i Aabenraa hænger et prægtigt skib. et orlogsskib med 58 kanoner. På agterspejlet ser man Kong Frederik V's kronede navnetræk. dk-05185 - 211. Aabenraas første dampskib König Christian VIII ankom til Aabenraa den 24 10 1845. dk-05186 - 224. I 1730-erne etableredes den første kontakt mellem Danmark of brødremenigheden i Herrnhut dk-05187 - 233. Den 12. november 1796 blev springvandet indført i Aabenraa. Vandet havde sit udspring i Nørreskoven og blev gennem udborede trærør ført ned til 8 springbrønde i byen. dk-05188 - 241. Haderslev bysamfund (handelsplads) er vokset frem i midten ad 1100-tallet. dk-05189 - 262. Haderslev Katedralskoles nuværende bygninger er taget i brug i 1967. dk-05190 - 267. På Åbenrå museum er der en samling af 300 flaskeskibe. dk-05191 - 308. Skamlingsbanken er 113 m høj. Der var store folkemøder i fyrrerne i forrige århundrede. dk-05192 - 310. Kegnæs kirke er opført 1615 af hertug Hans den Yngre. dk-05193 - 314. Ved genforeningen i 1920 fandtes 2.765 telefonabonnenter i landsdelen. dk-05194 - 324. Hertug Hans den Ældre gav i 1562 tilladelse til, at Tyrstrup Herredsting sættes ved Aller kirke. dk-05195 - 325. Vojens skylder jernbanen fra 1866 sin fremvækst. dk-05196 - 334. Ved vejem mellem Visby og Emmelev findes en lille mark som hedder brudesengen. På vej fra kirke væltede brudekareten over i denne mark. dk-05197 - 342. Dagbladet Dannevirke i Haderslev er grundlagt i 1838 af Peter Chr. Koch. dk-05198 - 357. Det højeste punkt i Sønderjylland er Højskamling (113 m). dk-05199 - 265. Immervad bro på Oksevejen er fra 1786. dk-05200 - 269. I Rosenkrans i Rudbøl sogn går landegrænsen midt gennem gaden. dk-05201 - 403. For ca. 12.000 år siden var der isdække i Haderslev amt til Farris-Jels-Oxenvad-Vojens-Vedsted. dk-05202 - 431. De såkaldte otte sogne (Bjært, Dalby, Hejls, Stenderup, Taps, Vejstrup, Vonsiid og Ødis) er historisk, en del af Sønderjylland. dk-05203 - 447. Uldgade (egentlige Wolfgade) indlemmedes først 1665 i Tønder by. dk-05204 - 455. Den tidligere amtsbygning i Tønder er bygget i såkaldt dragestil i 1907. dk-05205 - 472. Et sønderjysk bryllup for 100 år siden varede i 4 dage: brudesengsdagen, mellemdagen, kost dagen (bryllupsdagen) og knogdagen (bendagen). dk-05206 - 495. Havren siger: Plow mæ dyft, så mæ tykt, harre mæ slæt, så komme æ ret så tæt.

 Texts in the caps:

10. Den store slotspræstegård i Augustenborg (Palævej 7) er opført i 1776.
38. Kong Christian IV gav den 22.2.1611 tilladelse til en indsamling til fordel for de skadelidte i Aabenraa efter branden i 1610.
46. Branderup vandmølle nævnes i 1582.
55. I 1528 gennemførte den senere konge Christian II som hertug den lutherske reformation i Haderslev og Tørning len.
74. Slotsvandmøllen i Aabenraa, som er opført i midten af det femtende århundrede, har været stærkt befæstet. Man ser endnu skydeskårene.
90. Dybbølstenen eller Barstenen er 8,8 m lang, 7,6 m bred og 2,7 m høj og blev kastet af en kæmpepige efter en utro kæreste.
96. I 1885 havde Flensborg-Egernsund-Sønderborg Dampskibsselskaber 15 skibe i fart, og de befordrede i alt 258.000 passagerer.
112. Aabenraa maleren Jes Jessen, læremesteren for Eckerberg, levede fra 1743-1807.
116. I 1872 bestemmes i Sonderborg, at ingen skoleklasser for 1-3 årg mø have mere end 80 elever.
120. Kloster-mærken fordobler hvert år i nogle dage antallet af mennesker i Løgumkloster.
127. 2 km syd for Rudbøl ligger Nolde-museet med mange farverige malerier.
140. Haderslev Domkirke har Danmarks mest markante gotiske korgavl.
162. Haderslev Amts Jernbaner nedlagdes i årene 1932 til 1939. Den sidste strækning var Toftlundbanen.
195. Ved et gavebrev fra Christian III i 1550 sikredes for første gang i fast skolevæsen i Sønderborg.
196. Aabenraa rådhus er opført 1828-30 efter tegninger af den kendte danske arkitekt C.F. Hansen.
198. I St. Nicolaj kirke i Aabenraa hænger et prægtigt skib. et orlogsskib med 58 kanoner. På agterspejlet ser man Kong Frederik V's kronede navnetræk.
211. Aabenraas første dampskib König Christian VIII ankom til Aabenraa den 24 10 1845.
224. I 1730-erne etableredes den første kontakt mellem Danmark of brødremenigheden i Herrnhut
233. Den 12. november 1796 blev springvandet indført i Aabenraa. Vandet havde sit udspring i Nørreskoven og blev gennem udborede trærør ført ned til 8 springbrønde i byen.
241. Haderslev bysamfund (handelsplads) er vokset frem i midten ad 1100-tallet.
262. Haderslev Katedralskoles nuværende bygninger er taget i brug i 1967.
267. På Åbenrå museum er der en samling af 300 flaskeskibe.
308. Skamlingsbanken er 113 m høj. Der var store folkemøder i fyrrerne i forrige århundrede.
310. Kegnæs kirke er opført 1615 af hertug Hans den Yngre.
314. Ved genforeningen i 1920 fandtes 2.765 telefonabonnenter i landsdelen.
324. Hertug Hans den Ældre gav i 1562 tilladelse til, at Tyrstrup Herredsting sættes ved Aller kirke.
325. Vojens skylder jernbanen fra 1866 sin fremvækst.
334. Ved vejem mellem Visby og Emmelev findes en lille mark som hedder brudesengen. På vej fra kirke væltede brudekareten over i denne mark.
342. Dagbladet Dannevirke i Haderslev er grundlagt i 1838 af Peter Chr. Koch.
357. Det højeste punkt i Sønderjylland er Højskamling (113 m).
265. Immervad bro på Oksevejen er fra 1786.
269. I Rosenkrans i Rudbøl sogn går landegrænsen midt gennem gaden.
403. For ca. 12.000 år siden var der isdække i Haderslev amt til Farris-Jels-Oxenvad-Vojens-Vedsted.
431. De såkaldte otte sogne (Bjært, Dalby, Hejls, Stenderup, Taps, Vejstrup, Vonsiid og Ødis) er historisk, en del af Sønderjylland.
447. Uldgade (egentlige Wolfgade) indlemmedes først 1665 i Tønder by.
455. Den tidligere amtsbygning i Tønder er bygget i såkaldt dragestil i 1907.
472. Et sønderjysk bryllup for 100 år siden varede i 4 dage: brudesengsdagen, mellemdagen, kost dagen (bryllupsdagen) og knogdagen (bendagen).
495. Havren siger: Plow mæ dyft, så mæ tykt, harre mæ slæt, så komme æ ret så tæt.

Back to sets and series

© 2007-2010 Kimmo Nieminen
Last updated 09.09.2007