Celestial Crown Cap Celestial Crown Cap - www.crowncaps.net
 Home
 Collection
 Contact
 Info
 Links
 Trade
 Guestbook
 What's new
 Search
 Sets & series
 Pictures
 PictureCut
 Black list

Sets & series > Denmark > Coke Sayings, background pictures (19??)

 38 of at least 62 caps.

Coca Cola dk-04857 - 5 Jeg er dødtræt - I'm beat dk-04858 - 6 Lyseslukker! - Party pooper! dk-04859 - 7 Er du ude på noget? - You making a pass? dk-04860 - 11 Fri til mig! - Pop the question! dk-04861 - 13 Hva' si'r du så? - How about that? dk-04862 - 14 Tal ordentligt! - Watch your tongue! dk-04863 - 16 Nu kører det! - We're off! dk-04864 - 22 Det er bar' gas! - It's hot air! dk-04865 - 23 Af banen! - Here I come, kid! dk-04866 - 24 Sluk det lys! - Put out that light! dk-04867 - 30 Jeg glider! - I'm scramming! dk-04868 - 33 Vi deler regningen! - Let's go Dutch! dk-04869 - 36 Skal vi så komme videre! - Get on with it! dk-04870 - 39 Vågn op! - Rise and shine! dk-04871 - 40 Det er lækkert! - It's a honey! dk-04872 - 43 Jeg ka ikke snuppe ham! - I don't dig him! dk-04873 - 45 Dav du gamle! - Hi, old buddy! dk-04874 - 46 Dril mig ikke - Don't pull my legs dk-04875 - 49 Slap a' og nyg det - Let your hair down dk-04876 - 53 Ska' vi hygge os? - Shall we get comfy? dk-04877 - 58 Skal vi holde af hinanden? - Let's make music dk-04878 - 59 Du er skøn! - You're the tops! dk-04879 - 62 Ska vi male byen rød? - Let's paint the town red!

Coke dk-04880 - 1 Sid ned! - Take the weight off your feet! dk-04881 - 3 Bare rigtigt! - Right as rain! dk-04882 - 17 Bare Skønt! - Just fabulous! dk-04883 - 18 Fald ned mand! - Relax, man! dk-04884 - 20 Hej smukke! - Hi, gorgeous! dk-04885 - 21 Lige i øjet! - Fills the bill! dk-04886 - 29 Vi er skredet! - We're splitting! dk-04887 - 31 Jeg er flad! - I'm flat broke! dk-04888 - 34 Ska' vi feste? - Let's raise the roof! dk-04889 - 42 Spring det over! - Skip it! dk-04890 - 44 Lad det blive mellem os - Button your lips dk-04891 - 51 Vær nu ærlig! - Show your hand! dk-04892 - 52 Klem mig! - Hug me! dk-04893 - 56 Jeg har dig i kikkerten - You're in my movie dk-04894 - 57 Se, men ikke røre - Look, but don't touch

 Texts in the caps:

1 Sid ned! - Take the weight off your feet!
3 Bare rigtigt! - Right as rain!
5 Jeg er dødtræt - I'm beat
7 Er du ude på noget? - You making a pass? 6 Lyseslukker! - Party pooper!
11 Fri til mig! - Pop the question!
13 Hva' si'r du så? - How about that?
14 Tal ordentligt! - Watch your tongue!
16 Nu kører det! - We're off!
17 Bare Skønt! - Just fabulous!
18 Fald ned mand! - Relax, man!
20 Hej smukke! - Hi, gorgeous!
21 Lige i øjet! - Fills the bill!
22 Det er bar' gas! - It's hot air!
23 Af banen! - Here I come, kid!
24 Sluk det lys! - Put out that light!
29 Vi er skredet! - We're splitting!
30 Jeg glider! - I'm scramming!
31 Jeg er flad! - I'm flat broke!
33 Vi deler regningen! - Let's go Dutch!
34 Ska' vi feste? - Let's raise the roof!
36 Skal vi så komme videre! - Get on with it!
39 Vågn op! - Rise and shine!
40 Det er lækkert! - It's a honey!
42 Spring det over! - Skip it!
43 Jeg ka ikke snuppe ham! - I don't dig him!
44 Lad det blive mellem os - Button your lips
45 Dav du gamle! - Hi, old buddy!
46 Dril mig ikke - Don't pull my legs
49 Slap a' og nyg det - Let your hair down
51 Vær nu ærlig! - Show your hand!
52 Klem mig! - Hug me!
53 Ska' vi hygge os? - Shall we get comfy?
56 Jeg har dig i kikkerten - You're in my movie
57 Se, men ikke røre - Look, but don't touch
58 Skal vi holde af hinanden? - Let's make music
59 Du er skøn! - You're the tops!
62 Ska vi male byen rød? - Let's paint the town red!

 10 of at least 138 caps:

Coke dk-5160 - 2 Sig noget Pjerrot! dk-5156 - 22 Er du helt fri? dk-5159 - 55 La'os så komme i gang dk-5154 - 64 Hvor blev du af? dk-5152 - 75 Du ser da meget godt ud! dk-5151 - 87 Bedre nu end aldrig dk-5158 - 98 Kild mig sagte...! dk-5153 - 105 Jeg ka' li' din smag! dk-5157 - 121 Jeg må gerne... må du? dk-5155 - 138 Jeg er mod alt!

 Texts in the caps:

2 Sig noget Pjerrot!
22 Er du helt fri?
55 La'os så komme i gang
64 Hvor blev du af?
75 Du ser da meget godt ud!
87 Bedre nu end aldrig
98 Kild mig sagte...!
105 Jeg ka' li' din smag!
121 Jeg må gerne... må du?
138 Jeg er mod alt!

Back to sets and series

© 2007-2010 Kimmo Nieminen
Last updated 09.09.2007